Print
Thyreoidea - Foreningen for stofskiftepatienter
facebook
ForsideForeningenFaktaMØDER
TILMELDING TIL INFORMATIONSMØDERINFORMATIONSMØDE, ROSKILDEINFORMATIONSMØDE, GRAVES' ØJENSYGDOM, RIGSHOSPITALETFILMOPTAGELSER FRA TEMADAG 2012OVERSIGT OVER AFHOLDTE INFORMATIONSMØDER I TLREFERATER 2010-2016
Referater 2016Referater 2015Referater 2014Referater 2013Referater 2012Referater 2011Referater 2010
REFERATER 2000-2009
Referater 2009Referater 2008Referater 2007Referater 2006Referater 2005Referater 2004Referater 2003Referater 2002Referater 2001Referater 2000
REFERATER 1997-1999
Artikler
Autoimmune SygdommeThyreoideaantistofferHøjt StofskifteLavt StofskifteBørn og StofskifteGraviditetKvinder og stofskifteKnuderJodBehandling med radioaktivt JodBlodprøver og medicinThyreoideacancerThyreoideakirurgiBiskjoldbruskkirtlerStofskifte og knoglerTAO, Thyreoidea Associeret Orbitopati Hjertekarsygdom og skjoldbruskkirtelKrop, Kost, Motion og Livskvalitet
AktueltDiverse

Informationsmøde den 12. november på Odense Universitets Hospital

   
 
Endnu en gang var der informations-møde i Odense, og det er for under-tegnede altid lidt specielt at holde møde lige netop der. Dels var det Odense, der holdt foreningens allerførste informationsmøde helt tilbage i december 1997, dels er det det hospital, hvor vi har holdt allerflest informationsmøder siden da. Stort set hvert eneste år har Laszlo Hegedüs, Steen Bonnema og Thomas Brix stillet op – godt suppleret af forskellige andre læger.
 

 
I år var programmet anderledes, idet lægerne valgte at fortælle om deres seneste og stadig igang-værende forskning. Det har så den konsekvens, at der ikke foreligger færdige og grydeklare resultater – endnu – men vi patienter får til gengæld mulighed for at få indblik i de mange ting, der forskes i.
 
  
 
Det var et tætpakket program med ikke mindre end tre timers foredrag, og derfor blev der heller ikke så meget tid til at besvare spørgsmål efterfølgende.
 
Dejligt at godt 160 mennesker valgte at bruge en eftermiddag/ aften på at få mere information om stof-skiftesygdomme.
 
Første programpunkt var overlæge Per Damkier, afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi på OUH samt på Promedicin.dk, som ligger under Sundhedsstyrelsen, der talte om behandling af gravide med stofskifte-medicin, og behandlingens betydning for eventuelle misdannelser. Per Damkiers budkab er, at det heldigvis er meget sjældent, og at man bør være yderst forsigtig med udmeldinger fra officielt hold for ikke at skræmme patienter.
 
Der er ikke konstateret risici i forbindelse med T4-behandling af lavt stofskifte. Der blev spurgt til kombinationsbehandling T3/T4 i forbindelse med en graviditet, og her fraråder Sundhedsstyrelsen pt. denne behandling under graviditet.
 
  
 
Overlæge Steen Bonnema gav en grundig gennem-gang af stofskiftet og af anbefalede blodprøver
(her henvises til referat
fra Bispebjergmødet, hvor blodprøverne er beskrevet).
 
 
Han sagde, at der er tale om immunsygdom, hvor skjoldbruskkirtlen er ”offeret”, og at Graves og
Ha-shimoto kan følges ad hos nogle patienter. På samme facon er øjensygdommen TAO, Thyreoidea Associereret Orbitopati, en autoimmun betændelse i øjenhulen, det er ikke en konsekvens af Graves.
 
Oplægget var også om jod indtagelsen i Danmark. Jodmangel giver struma og stofskiftesygdom. Jo mere jod, der er i kroppen, jo mindre bliver skjoldbrusk-kirtlen, og omvendt. Jodtilsætningen til saltet i Danmark har mindsket forekomsten af struma drastisk, men det har givet en øget forekomst af lavt stofskifte. Forekomsten af for højt stofskifte er faldende for ældre, da de undgår knudestruma. For yngre ser forekomsten ud til at være øget.
 
Overlæge Thomas Brix talte herefter om Arv og Miljø, og fortalte om de familiestudier og tvillingestu-dier, som de laver på OUH. Man kender fortsat ikke den fulde årsag til, at nogle får stofskiftesygdomme og andre ikke gør. Men arvelighed spiller en stor rolle, minimum 50% og formodentlig mere skyldes arvelighed. Så er der miljøfaktorer som for eksempel jod, rygning, graviditet, stress og måske selen. Der blev spurgt til både betydning af D-vitamin og Borrelia, og der kan være sammenhæng, men der er ikke forskningsmæssige resultater på området endnu. Der er dog andre danske forske-re, der er i gang med et studie om D-vitamin.
 
                   
 
Herefter tog læge og Ph.d. studerende Kristian Winther over og fortalte om sine studier i selen. Kristian har lovet at skrive en artikel om emnet til os. Den skulle have været med i dette nummer, men da der er tale om helt ny forskning, så kan der komme noget på tværs, inden resultaterne bliver offentliggjort. Det er der desværre kommet her, så artiklen om selen kommer i et senere nummer af bladet, forhåbentlig det næste nummer.
 
Sammen med Per Cramon fra Rigshospitalet har Kristian også pt. to nye studier i gang om selen – til henholdsvis patienter med for lavt stofskifte og patienter med for højt stofskifte. Her vil man måle, om tilskud af selen kan bedre patienternes livskvalitet og måske mindske deres medicin-behov. Disse under-søgelser er kun lige startet, og det vil tage en årrække, før der foreligger resultater. Studierne har i øvrigt fået forskningsstøtte fra foreningen.
 
Sidste punkt på programmet var de to medicinstuderende og Ph.d.studerende Marianne Thvilum og Anne Sofie Laulund. Ligesom på Bispebjerg-mødet vil jeg udtrykke stor respekt for de unge menneskers mod til at stille sig op og tale for 160 patienter. Sammen med læge Frans Brandt
undersøger de, om stofskiftesygdom er forbundet med ændringer i sygelighed og dødelighed. De fore-tager registerstudier, altså gennemgang foretagne registreringer på patienter. De har lovet at skrive en artikel om deres forskning, og den kommer i næste nummer af bladet. Disse studier har også fået fors-kningsstøtte fra foreningen.
 
Fra foreningen skal lyde en stor tak til lægerne på OUH for endnu en gang at stille op til informations-møde – og med spændende nyt om den igangværende forskning.
 
Referent & foto: Bente Julie Lasserre