Print
Thyreoidea - Foreningen for stofskiftepatienter
facebook
ForsideForeningenFaktaMØDER
TILMELDING TIL INFORMATIONSMØDERINFORMATIONSMØDE, ROSKILDEINFORMATIONSMØDE, GRAVES' ØJENSYGDOM, RIGSHOSPITALETFILMOPTAGELSER FRA TEMADAG 2012OVERSIGT OVER AFHOLDTE INFORMATIONSMØDER I TLREFERATER 2010-2016
Referater 2016Referater 2015Referater 2014Referater 2013Referater 2012Referater 2011Referater 2010
REFERATER 2000-2009
Referater 2009Referater 2008Referater 2007Referater 2006Referater 2005Referater 2004Referater 2003Referater 2002Referater 2001Referater 2000
REFERATER 1997-1999
Artikler
Autoimmune SygdommeThyreoideaantistofferHøjt StofskifteLavt StofskifteBørn og StofskifteGraviditetKvinder og stofskifteKnuderJodBehandling med radioaktivt JodBlodprøver og medicinThyreoideacancerThyreoideakirurgiBiskjoldbruskkirtlerStofskifte og knoglerTAO, Thyreoidea Associeret Orbitopati Hjertekarsygdom og skjoldbruskkirtelKrop, Kost, Motion og Livskvalitet
AktueltDiverse

Færøerne den 19. oktober 2011

Den 19. oktober 2011 tog Steen Bonnema, Odense Universitetshospital og jeg til Færøerne, hvor
Steen Bonnema holdt foredrag. Det blev en tur, der kun varede 24 timer, men vi var heldige med vejret.
(Flyet dagen før kunne først lande meget sent om aftenen).
 
 
Fra venstre ses:
Anna (formand), Sigrid, Beinte og Armgard.
 
 
Vi startede med at møde den lokale bestyrelse og få lidt mad, inden Steen startede sit indlæg.
Det er imponerende, at så mange møder op til et aftenarrangement (55-60), da en del skal sejle frem og tilbage til Torshavn for at kunne deltage.
 
SB lagde ud med en meget grundig gennemgang af For Lavt og For Højt stofskifte,
gennemgik de forskellige medicinske behandlinger samt radiojodbehandling og operati-on. Mange færinger bliver kun behandlet medicinsk for det høje stofskifte, da radiojod-behandlingen kun foregår i Danmark, og dermed bliver en dyrere behandling. Det bety-der desværre, at rigtig mange har et meget ustabilt stofskifte og derfor forringet livskva-litet. 
Da operation også kun udføres i Danmark, blev dette kun kort berørt.
 
Der var efterfølgende rigtig mange spørgsmål, så det blev en midnatsforestilling. Jeg tror aldrig før, jeg har fået så mange positive tilbagemeldinger om et arrangement. Bl.a. var der et venindepar, hvor den ene kun var taget med for venindens skyld. Hun var ikke særlig interesseret i sin sygdom, men hun var så taknemmelig over al den information, hun havde fået, så der pludselig var mange ting, hun forstod.
 
Jeg vil slutte med at takke for den store gæstfrihed. Det var en hård, men meget dejlig tur, selvom der ikke var tid til sightseeing.
 
Lis Larsen
Formand
 

 

Solopgang over Thorshavn.
 

 

Lokalforeningen på Færøerne

www.stoffskifti.com


 

Referat fra informationsmøde på Færøerne

Afholdt på Hotel Føroyar den 19. oktober 2011
 
Der var ca. 50 fremmødte, hvilket er færre end normalt. Årsagen var uden tvivl, at vi desværre for første gang denne vinter oplevede frostgrader med meget sneglatte veje.
 
Vores formand, Anna Dahl-Olsen, indledte
mødet med en kort velkomst og præsentation af vore danske gæster, Lis Larsen, for-mand for Thyreoidea Landsforeningen i Danmark, og Steen Bonnema, overlæge på En-dokrinologisk afdeling på Odense Universitetshospital.
 
Lis Larsen fortalte, at dette var hendes 4. besøg på Færøerne og ønskede kort alle
velkommen og overgav derefter ordet til overlæge Steen Bonnema.
 
Overskriften på Steen Bonnemas præsentation var: ‘Thyreoidea-sygdomme’. Steen Bonnema, herefter SB, gennemgik på en god og grundig måde de mest grundlæggende symptomer på og behandling af de forskellige stofskiftesygdomme. De rigtig mange og vigtige informationer blev godt understøttet og formidlet til deltagerne igennem tekst, billeder og grafik fra lægens power point præsentation.
 
SB startede med at fortælle, at en skjoldbruskkirtel normalt vejer 15-20 g. SB påpegede, at stofskiftekirtelen er en lille kirtel med stor virkning, da alle celler i kroppen bliver
påvirket af stofskiftet. Man siger, at to trediedele af alle stofskiftesygdomme er nedarvede, og at kvinder har 4-5 gange større risiko for at få stofskiftesygdomme end mænd.
 
Fra år 2000 er der blevet tilsat jod til saltet i Danmark for at råde bod på problemet med, at der i Danmark er så mange med for højt stofskifte. På Færøerne er der omvendt flest med for lavt stofskifte.
 
SB fremhævede bl.a., at studier i Ålborg og København har vist, at der er omkring  9% af befolkningen, der går med udiagnosticerede stofskifteforstyrrelser. At Grave’s syg-dom er den, hvor stofskiftet bliver højest, og at myxødem er den mest udbredte autoim-mune sygdom. Når immunsystemet reagerer mod noget i os selv, så kaldes det en auto-immun sygdom. Immunsystemet træder sædvanligvis i karakter for at bekæmpe bakterier, virus, svampe og andre sygdomme.
 
SB berettede til sidst om, hvordan man undersøger for de forskellige stofskiftesygdom-me. Som grundregel bør man ved mindste mistanke måle sit TSH, hvilket er et hypofy-sehormon, der er lig med kroppens termostat. Normalområdet for TSH er fra ca. 0,3 til 4,0. SB lagde vægt på, at der bør gå minimum 3-5 uger imellem stofskifteblodprøverne efter påvirkning med medicin, da prøver med for kort mellemrum vil være misvisende, for det tager omkring en måned, til effekten af medicinen slår igennem. Dette er også gældende ved dosisændring.
 
Efter lægens præsentation var der mange, der benyttede muligheden for at tale med
lægen om deres sygdom.
 
Vi vil her benytte lejligheden til at takke Lis mange gange for hendes store støtte, hjælp og samarbejdsvilje under etableringen af vores forening på Færøerne såvel som i det daglige arbejde i foreningen. Hendes hjælp har været uvurderlig for vores forening.
 
Referent: Sigrið Højsted