Print
Thyreoidea - Foreningen for stofskiftepatienter
facebook
ForsideForeningenFaktaMØDER
TILMELDING TIL INFORMATIONSMØDERINFORMATIONSMØDE, ROSKILDEINFORMATIONSMØDE, GRAVES' ØJENSYGDOM, RIGSHOSPITALETFILMOPTAGELSER FRA TEMADAG 2012OVERSIGT OVER AFHOLDTE INFORMATIONSMØDER I TLREFERATER 2010-2016
Referater 2016Referater 2015Referater 2014Referater 2013Referater 2012Referater 2011Referater 2010
REFERATER 2000-2009
Referater 2009Referater 2008Referater 2007Referater 2006Referater 2005Referater 2004Referater 2003Referater 2002Referater 2001Referater 2000
REFERATER 1997-1999
Artikler
Autoimmune SygdommeThyreoideaantistofferHøjt StofskifteLavt StofskifteBørn og StofskifteGraviditetKvinder og stofskifteKnuderJodBehandling med radioaktivt JodBlodprøver og medicinThyreoideacancerThyreoideakirurgiBiskjoldbruskkirtlerStofskifte og knoglerTAO, Thyreoidea Associeret Orbitopati Hjertekarsygdom og skjoldbruskkirtelKrop, Kost, Motion og Livskvalitet
AktueltDiverse

Informationsmøde på Aalborg Sygehus

 
Informationsmøder bliver som regel fastlagt i god tid – ligeså denne gang. Vi havde dog ikke tænkt på at tage vejrguderne i ed, og få dage før mødet skulle finde sted, væltede
sneen ned over det meste af landet, og det gjorde al færdsel på vejene vanskelig.
Vi overvejede for første gang i foreningens historie – om vi skulle aflyse. Meldingen fra lægerne lød dog på, at patienterne kom frem til ambulatorierne, så mon ikke der også ville dukke nogen op til mødet. Så vi valgte at gennemføre det.
Jeg selv tog tidligt af sted fra København og i stedet for en lang og kedelig togtur, blev det til den flotteste tur gennem et snedækket landskab.
Ca. 50 interesserede mødte trods sne og kulde op.
Jytte Flamsholt Christensen fra Thyreoidea Landsforeningen bød velkommen og fortalte kort om foreningens aktiviteter, hvorefter ordet blev givet til den første af de 5 deltagende læger. 
 
Læge Ph.d. Inge Bülow fortalte om Hyperthyreose – for højt stofskifte – hvad er det og hvordan stilles diagnosen? Der konstateres ca. 4000 - 4500 tilfælde om året – og ca. 80 % heraf er kvinder.
Dernæst fortalte læge Ph.d. Allan Carlé om Hypothyreose – for lavt stofskifte, hvor der er ca. 2000 nye tilfælde årligt. Forekomsten af lavt stofskifte er højere i hovedstadsområdet end i Aalborg, hvorimod forekomsten af højt stofskifte er højere i Aalborg. Forskellen skyldes at, jodindholdet i drikkevandet er langt mindre i Aalborgområdet end i hovedstadsområdet.

Da disse to emner har været omtalt flere gange tidligere, henviser vi til vores hjemmeside og Faktablade for yderligere information.
 
Det tredje indlæg var ved professor, dr. med Peter Laurberg, der talte om en igangværende randomiseret undersøgelse af behandlingen af Graves’ Disease.
Graves’ disease/sygdom er en autoimmun sygdom, hvor kroppen danner thyreoidea-stimulerende antistoffer, som forårsager for højt stofskifte.
I Danmark behandles der på 3 måder: med medicin, med radioaktiv jod samt med
operation. Af de ca. 200 nye tilfælde, der registreres i Region Nord, har ca. 5 % øjen-
problemer, hvoraf de færreste heldigvis er alvorlige.
 
Herefter var emnet: Vægtændringer ved medikamentel behandling af stofskiftesygdomme ved læge Ph.d. Jesper Karmisholt. Man har i Aalborg undersøgt et antal patienter, med det formål at evaluere, de vægtændringer der sker i forbindelse med lavt stofskifte.
Kropsmassen består af 3 dele. Knoglevæv, fedtvæv og lean mass – dvs. muskler, organer og blod.
 
Resultatet af undersøgelsen indikerer, at vægttab efter at behandling af lavt stofskifte er igangsat, primært skyldes væsketab i lean mass.
 
En gang Grønland altid Grønland siges det, og det gælder givet også for læge Ph.d. Stig Andersen, der er leder af Center for Grønlandsforskning under Endokrinologisk Afdeling i Aalborg. SA har dels arbejdet som læge i Grønland samt forestået flere forskningsprojekter. Både de klimatiske forhold samt befolkningssammensætningen gør, at Grønland byder på særlige forskningsmuligheder.
Det sidste emne denne aften var hans undersøgelse om Kost og Jod i Grønland.
Undersøgelsen er foregået i en storby, i en kystby, i en bygd samt blandt ”danskere”. Her har man set på, hvilken kost de respektive befolkningsgrupper indtager, da der ikke findes jod i drikkevandet i Grønland. Typisk spiser de lokalfødte grønlændere langt mere den traditionelle grønlandske kost – fisk, hval, sæler, der har et højere jodindhold, end de
importerede madvarer, de tilflyttede europæere primært spiser.
 
Fra Thyreoidea Landsforeningen skal der lyde en stor tak til de 5 læger samt til alle, der trodsede vejrguderne og mødte op.
 
Desværre mødte fotografen ikke op, men det gør hun til næste møde
 
Ref. Kirsten Matthiesen