Print
Thyreoidea - Foreningen for stofskiftepatienter
facebook
ForsideForeningenFaktaMØDER
TILMELDING TIL INFORMATIONSMØDERINFORMATIONSMØDE, ROSKILDEINFORMATIONSMØDE, GRAVES' ØJENSYGDOM, RIGSHOSPITALETFILMOPTAGELSER FRA TEMADAG 2012OVERSIGT OVER AFHOLDTE INFORMATIONSMØDER I TLREFERATER 2010-2016
Referater 2016Referater 2015Referater 2014Referater 2013Referater 2012Referater 2011Referater 2010
REFERATER 2000-2009
Referater 2009Referater 2008Referater 2007Referater 2006Referater 2005Referater 2004Referater 2003Referater 2002Referater 2001Referater 2000
REFERATER 1997-1999
Artikler
Autoimmune SygdommeThyreoideaantistofferHøjt StofskifteLavt StofskifteBørn og StofskifteGraviditetKvinder og stofskifteKnuderJodBehandling med radioaktivt JodBlodprøver og medicinThyreoideacancerThyreoideakirurgiBiskjoldbruskkirtlerStofskifte og knoglerTAO, Thyreoidea Associeret Orbitopati Hjertekarsygdom og skjoldbruskkirtelKrop, Kost, Motion og Livskvalitet
AktueltDiverse

Referat af Informationsmøde 24. marts på Aabenraa Sygehus

Vi har i Thyreoidea Landsforening længe haft et ønske om at holde en informationsaften i Sønderjylland, og da vi sidste år fik kontakt til overlæge Jolanta Topolska på Aabenraa Sygehus kom en aftale i stand, og mødet kunne finde sted den 24. marts

Karin Dyhre og undertegnede mødte op i god tid for at forberede mødet. Som altid var vi spændte på, hvor mange der ville dukke op – og vi blev positivt overraskede, der kom nok ca. 200, og det gav store problemer.
En halv time før mødet skulle begynde, var møde- lokalet fuldt og mange stod uden for på gangen.
Uheldigvis havde Sygehuset dobbeltbooket et tilstødende lokale, og vi måtte bede en gruppe mennesker flytte andetsteds. Men heller ikke det gav plads nok. Borde blev flyttet, stole hentet alle vegne fra, og alligevel måtte ca. 40 interesserede gå igen.
Da jeg som referent måtte stå udenfor på gangen, kan referatet af mødet kun blive ret kortfattet og i stedet henvises til foreningens hjemmeside, hvor der ligger artikler om aftenens emner.

Overlæge Jolanta Topolska fortalte indledningsvis om for højt og for lavt stofskifte, hvilket er et ret omfattende emne, som der kunne være brugt meget mere tid på, end der var til rådighed.
Efter en kort tiltrængt pause fra det varme og overfylde lokale fortsatte bryst- og thyreoideakirurg på Aabenraa Sygehus, Dirk Sina med at fortælle om operationer.
Han nævnte bl.a., at disse operationer havde fundet sted de sidste 100 år. I starten med en meget lav succesrate. Senere blev det bedre, selvom kirurgerne ikke havde denne type operationer som speciale.
I dag foretages operationerne af specialister, og risikoen for varige gener er derfor meget lav.
For yderligere information henvises til foreningens hjemmeside, hvor der ligger en artikel skrevet af overlæge, ph.d. Christian Godballe, OUH.
 
Det sidste indlæg kom fra Overlæge, ph.d. Steen Bonnema, Endokrinologisk afd. M, Odense Universitets Hospital og omhandlede primært behandling med radioaktiv jod.
Denne behandling, der har været brugt i over 50 år, er ikke farlig og øger ikke risikoen for en senere kræftdiagnose, hvilket mange patienter er bekymret for. Behandlingen foregår altid på et hospital med en nuklearmedicinsk afdeling, hvor der findes de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, som behandlingen kræver.
Det betyder at sønderjyderne skal enten til Vejle eller Odense.
Her kan henvises til en artikel på foreningens hjemmeside skrevet af overlæge, Ph.d. Birthe Nygaard, Herlev Hospital.
Steen Bonnema omtalte kort et igangværende forskningsprojekt:
Strumareduktion efter radioaktiv jodbehandling: Effekten af forbehandling med rh TSH versus antithyreoid medicin.
Emnet har været omtalt i blad nr. 1 og 3 i 2009 og artiklen ligger på foreningens hjemmeside
Endvidere omtalte han de problemer/bivirkninger, som også mange af de tilstedeværende har oplevet efter at være gået over til den nye udgave af Eltroxin.
 
Da de forannævnte pladsproblemer havde taget noget af den planlagte tid, blev der desværre ikke nok tid til de spørgsmål, som mange gerne ville have stillet.
Fordi fremmødet var så stort og mange gik forgæves lovede de tre læger at stille op igen til et nyt møde, som vi oprigtigt håber, kan arrangeres til efteråret – om ikke på sygehuset, så i nærheden i et større og mere velegnet lokale.
Det vil i givet fald blive annonceret i foreningens blad, på hjemmesiden og i lokalaviserne.
Det glædede os, at så mange mødte op og viste interesse for mødet, og vi beklager meget, at det ikke var muligt at flytte til et større lokale – det findes ikke på Aabenraa Sygehus.
Som altid vil vi fra foreningen sige tak til lægerne, der beredvilligt stiller op, når vi beder dem om det.
 
Referent: Kirsten Matthiesen
 

Uheldigvis mistede vores fotograf hele billedreportagen fra mødet -
men bare rolig, vi vender snart tilbage.