Print
Thyreoidea - Foreningen for stofskiftepatienter
facebook
ForsideForeningenFaktaMØDER
TILMELDING TIL INFORMATIONSMØDERINFORMATIONSMØDE, ROSKILDEINFORMATIONSMØDE, GRAVES' ØJENSYGDOM, RIGSHOSPITALETFILMOPTAGELSER FRA TEMADAG 2012OVERSIGT OVER AFHOLDTE INFORMATIONSMØDER I TLREFERATER 2010-2016
Referater 2016Referater 2015Referater 2014Referater 2013Referater 2012Referater 2011Referater 2010
REFERATER 2000-2009
Referater 2009Referater 2008Referater 2007Referater 2006Referater 2005Referater 2004Referater 2003Referater 2002Referater 2001Referater 2000
REFERATER 1997-1999
Artikler
Autoimmune SygdommeThyreoideaantistofferHøjt StofskifteLavt StofskifteBørn og StofskifteGraviditetKvinder og stofskifteKnuderJodBehandling med radioaktivt JodBlodprøver og medicinThyreoideacancerThyreoideakirurgiBiskjoldbruskkirtlerStofskifte og knoglerTAO, Thyreoidea Associeret Orbitopati Hjertekarsygdom og skjoldbruskkirtelKrop, Kost, Motion og Livskvalitet
AktueltDiverse

Informationsmøde på Bispebjerg Hospital den 7. oktober 

Det var et møde om et omstridt emne, da læger, medicinalfirma, Lægemiddelstyrelsen, lægemiddelforskere og patienter satte fokus på stofskiftemedicinen Eltroxin på en informationsaften på Bispebjerg Hospital 7. oktober.
 

Forud havde emnet givet genlyd i medierne, der i løbet af sommeren havde trykt artikler med overskrifter som "Læger overhører stofskiftepatienter", "1 stofskiftepille - 2296 bivirkninger", "Skandale om stofskiftemedicin", "Medicinalgigant ændrede medicin uden varsel".

 
Årsagen var, at medicinalfirmaet GlaxoSmithKline - uden at orientere de 100.000 patienter, lægerne eller apotekerne - ændrede den livsvigtige medicin Eltroxin, der er det eneste produkt i Danmark i behandlingen af for lavt stofskifte.
 
Derfor kom det heller ikke som en overraskelse, at mange var interesserede i at høre om emnet, da Thyreoidea Landsforeningen inviterede til informationsaften under overskriften Ny Eltroxin. Alligevel var fremmødet overvældende - mere end 300 deltagere fyldte stolerækker, vindueskarme og trapper til sidste plads - og sendte ventilationsanlægget på overarbejde.
 
 
Aftenens program var sammensat i et samarbejde mellem Thyreoidea Landsforeningen, overlæge Birte Nygaard, Herlev Sygehus, der også er formand for Dansk Thyreoidea Selskab, samt overlægerne Hans Perrild og Nils Knudsen fra Endokrinologisk afdeling Bispebjerg Hospital.
 
Nils Knudsen bød velkommen, og herefter gav Bente Julie Lasserre, tidl. næstformand i Thyreoidea Landsforeningen, en kort præsentation af foreningen, inden overlæge Birte Nygaard overtog ordet.
 
Lavt stofskifte og "ny" Eltroxin
Birte Nygaard talte om årsagen til og behandling af lavt stofskifte, også kendt som myksødem. Hun sammenlignede skjoldbruskkirtlens funktion med en termostat - i dette tilfælde altså kroppens termostat. Hvis kaminens termostat står for lavt, går funktioner i stå - og det viser sig ved, at kroppens funktioner bliver langsommere og langsommere.
 
Myksødem:

* er en hyppig tilstand
* er en tilstand med nedsat sekretion af thyreoidea hormoner
* forekommer hyppigst hos midaldrende og ældre kvinder (men ses dog også hos
   yngre

Birte Nygaard fortalte om behandlingen af for lavt stofskifte med stof-skiftehormonet T4 (skjoldbruskkirtlen danner desuden T3). I Danmark har Eltroxin i flere år været det præparat, alle patienter fik. Behandlingen sættes i gang på denne måde:

* Begyndes med lav dosis især hos ældre og hos patienter med dårligt hjerte
* Dosis øges med 2-4 ugers interval
* Vedligeholdelsesdosis er almindeligvis100 til 200 mikrogram per døgn
* Dosis justeres primært ved hjælp af blodprøver, der viser om TSH (Thyreoidea
   Stimulerende Hormon) ligger i normalområdet 
 
Når behandlingen er finjusteret, skulle alt i princippet være godt. Imidlertid føler nogle patienter med lavt stofskifte sig ikke optimalt behandlet - på trods af normale stofskiftetal - uden at man endnu har, kunne finde en sikker årsag til det. Da optagelse af T4 kan påvirkes af f.eks. kaffe, grapejuice, sojaprotein, anden medicin (f.eks. kalk og statiner (kolesteroldæmpende medicin)), anbefalede Birte Nygaard patienter at tage medicinen på samme måde og samme tidspunkt hver dag.
 
 
Tilbage står spørgsmålet om, hvad årsagen er til de mange bivirkninger, der er registreret i forbindelse med skiftet til Eltroxin efter ny formular. Det har ikke været muligt at finde et sikkert mønster, men som formand for Dansk Thyeoidea Selskab anbefaler Birte Nygaard sine lægekolleger følgende praktiske håndtering af patienter, der klager over bivirkninger:

* Kontroller om stofskiftet er i niveau
* Udeluk anden årsag til symptomerne
* Hvis der fortsat er symptomer, så skift til alternativ T4 præparat (Levaxin fra

Nycomed, Euthyrox fra Merck Serono) efter ansøgning om udleveringstilladelse hos lægemiddelstyrelsen.
 
Farmakologien bag Eltroxin
Læge Signe Østoft fra klinisk farmakologisk enhed på Bispebjerg Hospital fortalte herefter om, hvordan Eltroxin virker, og om de hjælpestoffer, der er ændret i "ny" Eltroxin, sammenlignet med tidligere. Hjælpestofferne virker som "lim", der samler medikamenterne til en tablet, men optages ikke i kroppen og har ikke i sig selv bivirkninger. De stoffer, der er brugt i ”ny” Eltroxin, er velkendte og anvendes hyppigt i andre medikamenter.
 
Mange af de bivirkninger, som er opstået i forbindelse med "ny" Eltroxin, lignede symptomer på enten for højt eller for lavt stofskifte. Andre bivirkninger ligner overfølsomhedsreaktioner, mens andre er mere ukarakteristiske. Signe Østoft kunne dog ikke give en farmakologisk forklaring på de mange bivirkninger, men sagde, at optagelsen af medikamenter kan ændres en smule, når hjælpestofferne ændres, og det kunne være en forklaring på nogle af bivirkningerne. Det kunne også give anledning til i nogle tilfælde at justere medicinen.
 

Undskyldning fra GlaxoSmithKline
Fra medicinalfirmaet GlaxoSmithKline, der har bragt "ny" Eltroxin på markedet stillede læge og medicinsk direktør Ebbe Englev op for at forklare og forsvare firmaets håndtering af sagen. Han beklagede meget måden, introduktionen af medicinen var sket på, men sagde, at Eltroxin blev ændret primært efter krav om et produkt med længere holdbarhed end tidligere. Levothyroxin (det aktive stof i Eltroxin) nedbrydes efter nogen tid. Laktose fremmer denne proces, og derfor ville man gerne fjerne laktosen fra tabletten.
 
Det, Ebbe Englev især beklagede, var, at man ikke havde informeret lægerne, apotekerne og dermed patienterne om ændringen. Det skete først, da patienterne begyndte at indberette bivirkninger i større tal, og da Thyreoidea Landsforeningen samt pressen tog fat i sagen. Han forklarede også, at man hos GSK Danmark ikke var klar over, at der tidligere havde været tilsvarende problemer, da produktet kom på markedet i New Zealand.
 
Ebbe Englev fortalte desuden, at Aspen Pharma har købt rettighederne til at producere og markedsføre Eltroxin. Salget har ikke noget at gøre med til de aktuelle problemer med Eltroxin, og produktionen forbliver på samme fabrik i Tyskland. På sigt er det planen at Aspen Pharma vil lave noget produktudvikling af Eltroxin.
 
Han sluttede med at fortælle, at hele forløbet har fået GSK - og ikke bare i Danmark - til at ændre procedurer, så der vil blive kommunikeret meget bredere ud, når der sker ændringer; også selv om det drejer sig om sager, der umiddelbart for firmaet kan se banale ud.
 
Overvældet af indberetninger
Efter en kort pause fortalte Lægemiddelstyrelsens repræsentant, sektionsleder Helle Harder, der tager sig af forbrugersikkerhed, om situationen set fra Lægemiddelstyrelsens synsvinkel. Hun fortalte, at der tidligere løbende har været nogle få anmeldelser af bivirkninger på Eltroxin, men i løbet af foråret 2009 begyndte der at komme mange indberetninger. Ved udgangen af september måned var der langt over 666 rapporter med tilsammen mere end 3600 bivirkninger (flere bivirkninger ved de enkelte anmeldelser). Samtidig bliver Lægemiddelstyrelsen opmærksom på de undersøgelser, der blev foretaget i den tilsvarende sag i New Zealand. Dengang blev det undersøgt, om der kunne være urenheder i tabletterne - det var der ikke - og om tabletterne indeholdt den korrekte dosis medicin - det gjorde de.
 
Flertallet af anmeldelser kommer fra patienterne selv, og Helle Harder kunne bekræfte, at mange af bivirkningsindberetninger var symptomer på over- eller underbehandling og allergiske reaktioner. Lægemiddelstyrelsen havde endnu ikke færdigbehandlet sagen, men foretager deres egen undersøgelse og er i løbende dialog med GSK. Samtidig gjorde Helle Harder det dog klart, at Lægemiddelstyrelsen fandt forløbet omkring introduktionen af "ny" Eltroxin kritisabelt. Det burde have været introduceret lige som når man skifter til nye produkter, hvilket ikke skete.
 
 
Patienternes synspunkt
Sidste oplæg kom fra Bente Julie Lasserre, der talte om forløbet set fra en stofskiftepatients side. Bente Julie Lasserre er tidligere næstformand for Thyreoidea Landsforeningen, har selv lavt stofskifte og beskrev den utryghed, der opstod, da hun pludselig opdagede, at de piller, hun har taget i mange år, og som er livsvigtige for hende, er lavet om, uden at lægen og apoteket ved noget om det. Hun har samtidig ad andre kanaler hørt om sagen i New Zealand og undrer sig hurtigt over, at der er så lidt vilje til information fra GSKs side. Hun benyttede desuden lejligheden til at opfordre folk til at melde sig ind i Thyreoidea Landsforeningen - og til at samarbejde med de læger, der ved noget om syg-dommen og ikke forsøge at skaffe sig alternativ medicin via nettet.
 
Herefter var der mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne. Mange af spørgsmålene var rettet mod Ebbe Englev fra GSK, der måtte frem med sin beklagelse af forløbet flere gange.