Print
Thyreoidea - Foreningen for stofskiftepatienter
facebook
ForsideForeningenFaktaMØDER
TILMELDING TIL INFORMATIONSMØDERINFORMATIONSMØDE, ROSKILDEINFORMATIONSMØDE, GRAVES' ØJENSYGDOM, RIGSHOSPITALETFILMOPTAGELSER FRA TEMADAG 2012OVERSIGT OVER AFHOLDTE INFORMATIONSMØDER I TLREFERATER 2010-2016
Referater 2016Referater 2015Referater 2014Referater 2013Referater 2012Referater 2011Referater 2010
REFERATER 2000-2009
Referater 2009Referater 2008Referater 2007Referater 2006Referater 2005Referater 2004Referater 2003Referater 2002Referater 2001Referater 2000
REFERATER 1997-1999
Artikler
Autoimmune SygdommeThyreoideaantistofferHøjt StofskifteLavt StofskifteBørn og StofskifteGraviditetKvinder og stofskifteKnuderJodBehandling med radioaktivt JodBlodprøver og medicinThyreoideacancerThyreoideakirurgiBiskjoldbruskkirtlerStofskifte og knoglerTAO, Thyreoidea Associeret Orbitopati Hjertekarsygdom og skjoldbruskkirtelKrop, Kost, Motion og Livskvalitet
AktueltDiverse

Informationsmøde den 7. oktober

Referat fra informationsmødet om stofskiftesygdomme
på Bispebjerg Hospital den 7. oktober

I lighed med sidste år havde lægerne fra Endokrinologisk afd. på Bispebjerg Hospital tilbudt at medvirke ved en informationsaften i samarbejde med Thyreoidea Landsforeningen.

Lis Larsen kunne derfor denne aften byde velkommen til de mange fremmødte samt til ledende overlæge fra Endokrinologisk klinik dr. med Hans Perrild, overlæge Nils Knudsen samt læge Pernille Vejbjerg.

Pernille Vejbjerg indledte aftenen med at fortælle om:
"Effekten af jodberigelsen i Danmark".

I 1998 påbegyndte man at jodberige salt i Danmark og fra 2000 blev det obligatorisk at jodberige almindelig husholdningssalt og brødsalt.
Man havde tidligere foretaget undersøgelser, som kunne tyde på, at der var tegn på jodmangel i befolkningen. Undersøgelsen koncentrerede sig om Aalborg og omegn, hvor jodmangel er mest omfattende samt om Københavns nordlige del, da det er det mest jodrige område.

For at følge op på virkningen af jodberigelsen sker der en fortsat registrering af udviklingen i medicinsk og kirurgisk behandling af stofskiftesygdomme.

Den Danske Jod og Stofskifteundersøgelse (DanThyR) varetager opgaven med registre ring og kontrol af jodindtagelse og forekomsten af stofskiftesygdomme i Danmark.

Herefter overtog Nils Knudsen og talte om:
Har det betydning, hvordan man tager Eltroxin.

I Danmark gør man ikke et stort nummer ud af det, men mange indtager Eltroxin om morgenen, da det gør det let at huske, men tidspunktet er ikke så vigtigt. Nyere forsøg viser, at virkningen er ligeså god ved indtagelse om aftenen.

Bør Eltroxin indtages fastende?
Hvis man spiser ens fra dag til dag, er det måske ikke nødvendigt.
Man har måske brug for lidt mere uden faste.
Medicin, som hæmmer virkningen:
Mavesårsmedicin gør maven mindre sur og nogle stoffer binder Thyroxin (Eltroxin).
Jern og kalk binder i lettere grad
Colestyramin (gl. kolesterol medicin) binder
Østrogen kan medføre behov for lidt højere dosis.

Medicin, som fremmer virkningen
Epilepsimedicin
Gigtmedicin og acetylsalicylsyre
Store doser vandrivende midler

Kost betyder ikke ret meget. Mælk og sojaproteiner binder thyroxin.
Store doser jod hæmmer, men det har ingen betydning ved danske kostvaner.

Hvis man som patient klager over manglende virkning, er det vigtigt at undersøge hvorfor, og man må derfor finde sig i lægens udspørgen.
Husker man at tage medicinen?
Forglemmelse er ofte årsag til manglende virkning.
For at huske at tage medicin er det vigtigt med en fast vane.
Brug doseringsæske selvom det ofte forbindes med noget, der kun er nødvendigt for gamle mennesker/plejehjem.
Skriv begyndelsesdato på medicinglas/pakning for at checke, at det korrekte antal piller er forbrugt.
Mange er bekymrede for tabletternes bivirkninger f.eks. i forbindelse med graviditet.

Hvis årsagen til manglende virkning ikke er glemsomhed, kan man prøve at adskille indtagelsen fra indtagelse af anden medicin, indtage den fastende og evt. knuse pillerne.
C vitaminer skaber et surt mavemiljø og kan evt. fremme optagelsen.
Dernæst kan man undersøge afføringsforstyrrelser, blodprøver, antistoffer og gastroskopi med biopsi.

Aftenen sluttede med Hans Perrilds indlæg om:
Medikamenter til behandling af Hyperthyse/thyreotoksikose.

Der er primært tre forskellige årsager til for højt stofskifte:
Diffus Struma - Graves
Multinodøs toksisk struma (knudestruma)
Solitært Adenom (varm knude)

Der findes 3 forskellige behandlinger: medicin, jodbehandling og operation.
Ved medicinsk behandling benyttes lægemidler, der nedsætter dannelsen af stofskiftehormoner i skjoldbruskkirtlen.

Diffus struma behandles først og fremmest med Thiamazol (Thycapzol) NeoMercazole eller Propylthirouracil (PTU)
Tablet behandlingen kan forsøges stoppet efter ca. 1½-2 år, men skal følges op med blodprøver, for at fange evt. tilbagefald.

Multinodøs struma med Thiamazol eller PTU og senere evt. jodbehandling og evt. kirurgi.
Solitært adenom med jodbehandling og evt. operation.

Kan man ikke tåle en given medicin kan man skifte til en af de andre.
Der kan forekomme milde bivirkninger, så som udslet, kløe, ledgener, mave-tarm gener. PTU kan endvidere være årsag til metalbismag.
Det er vigtigt at søge læge ved ændring af symptomer eller almen tilstand, specielt ved feber eller anden tegn på infektion.

Lis Larsen sluttede med at takke lægerne for deres medvirken denne aften samt for deres hjælp i forbindelse med oprettelsen af de nye selvhjælpsgrupper.

Referent: Kirsten Matthiesen