Print
Thyreoidea - Foreningen for stofskiftepatienter
facebook
ForsideForeningenFaktaMØDER
TILMELDING TIL INFORMATIONSMØDERINFORMATIONSMØDE, ROSKILDEINFORMATIONSMØDE, GRAVES' ØJENSYGDOM, RIGSHOSPITALETFILMOPTAGELSER FRA TEMADAG 2012OVERSIGT OVER AFHOLDTE INFORMATIONSMØDER I TLREFERATER 2010-2016
Referater 2016Referater 2015Referater 2014Referater 2013Referater 2012Referater 2011Referater 2010
REFERATER 2000-2009
Referater 2009Referater 2008Referater 2007Referater 2006Referater 2005Referater 2004Referater 2003Referater 2002Referater 2001Referater 2000
REFERATER 1997-1999
Artikler
Autoimmune SygdommeThyreoideaantistofferHøjt StofskifteLavt StofskifteBørn og StofskifteGraviditetKvinder og stofskifteKnuderJodBehandling med radioaktivt JodBlodprøver og medicinThyreoideacancerThyreoideakirurgiBiskjoldbruskkirtlerStofskifte og knoglerTAO, Thyreoidea Associeret Orbitopati Hjertekarsygdom og skjoldbruskkirtelKrop, Kost, Motion og Livskvalitet
AktueltDiverse

Generalforsamling den 17. marts

Fredericia Sygehus
 
Beretning 2006/07.

Det er ikke til at forstå, at det allerede er 10 år siden, vi havde stiftende GF, men altså vi har 10 års fødselsdag.

I har sikkert læst foreningens historie i det sidste blad. Det er været rigtig sjovt at skulle gå tilbage i historien.

Vi tog forskud på festen ved mødet i Odense, da det blev afholdt på selve 10 årsdagen, men vi fejrer bestemt også dagen i dag – vores 10. ordinære generalforsamling – med vin og kransekage.

Den 1. januar rundede vi 1000 medlemmer, og det er vi rigtig glade for.

Som vanlig har vi haft 4 informationsmøder i det forgangne år, generalforsamlingen på Bispebjerg, og møder i Næstved, på Rigshospitalet og i Odense. Pressekontakt i forbindelse med møderne er vigtig og højner altid deltagerantallet. Vi har fået kontakt til freelance-journalist Randi Krogsgaard, der også arbejder for medicinalfirmaet Genzyme, og hun har hjulpet os med pressekontakten på det seneste. I første omgang har det betydet, at det har været navnenotitser om den uddelte forskningsstøtte, og efterfølgende hjalp hun med kontakt til Fyens Stiftstidende, der skrev en stor artikel om stofskiftesygdomme op til mødet i Odense i januar, hvilket gav mange tilhørere til mødet. Vi ser frem til fortsat godt samarbejde med Randi.

Vi har igen fået penge fra Tips- og Lotto, denne gang med i alt kr. 60.000. Her var 50.000 øremærkede til forskning, og de blev i år uddelt til Steen Bonnema og Tina Z. Belsing. De sidste 10.000 er øremærkede til info-møder, som det vi også holder i dag.

Rejseaktiviteten har været større end vanligt i år. Via TFI fik vi en invitation fra medicinalfirmaet Genzyme til et stort møde om cancer i skjoldbruskkirtlen i Siena i Italien. Vi søgte firmaet om støtte til deltagelse, og fik kr. 10.000 fra Genzyme. Anne deltog i mødet, og I har sikkert læst om det i bladet. I september holdt TFI´s årsmøde i Napoli. Bente har hidtil været vores repræsentant i TFI, men fra i år skulle Anne tage over, og derfor var de begge i Napoli, så Bente kunne introducere Anne for alle sine kontakter skabt gennem 8 års arbejde i TFI-regi.

Thyreoidea Bladet er udkommet 4 gange, som det plejer, og som I har set, så har det nu fået nyt lay-out med farver. Vi har fået megen ros for det, også for den store faglighed, og det glæder os meget. Pt. er vi – og alle andre, der får befordret blade med posten – uden aftale om udsendelse, da PostDanmark har opsagt udsendelsesaftalen pr. 1. marts 2007, men vi forventer da snarest en ny aftale. Der er dog nok ingen tvivl om, at den bliver dyrere, men forhåbentlig bliver der stadig mulighed for at søge tilskud til udsendelsen.

I oktober blev Bente, Kirsten og jeg inviteret til møde med overlæge Hans Perrild på Bispebjerg for at styrke samarbejdet med Dansk Thyreoidea Selskab og Thyreoidea Klinikken på Bispebjerg. Det var et meget positivt møde. Bl.a. fik vi aftalt dato for informationsmøde i efteråret på Bispebjerg, og så har Dansk Thyreoidea Selskab givet os en anbefalingsskrivelse, som vi kan bruge, når vi sender materiale ud til de praktiserende læger. Endelig aftalte vi, at vi sammen skulle arbejde på at få etableret en selvhjælpsgruppe, der skal starte på Bispebjerg.

Anbefalingsskrivelsen har vi sammen med vores materiale sendt til de praktiserende læger i det gamle Storstrøms Amt, og vi er spændte på, om det har nogen effekt, og om det giver flere medlemmer.

Der har igen været møde i Nordisk Thyreoidea Forbund, denne gang i Stockholm, hvor svenskerne havde lavet et spændende program med flere foredrag, og hvor Anne og Kirsten deltog. Der arbejdes på at få lavet infofoldere på flere sprog til de mange indvandrere, men det tager tid og vil blive dyrt. Der bliver dog søgt støtte fra Nordisk Råd.

Driftsstøtte er fra en anden pulje hos Tips- og Lottomidlerne, og her har vi i år fået 55.060 kr. Vi søger selvfølgelig fortsat midler fra Tips- og Lottomidlerne, både til forskning og drift.

Et nyt tiltag er mønterne til indkøbsvogne med foreningens logo, som vi har fået lavet og kan præsentere i dag. Vi håber, at det også kan være med til at udbrede kendskabet til vores forening.

Ja, og så lidt om fremtiden.

Vi planlægger 2 informationsmøder i efteråret. Som tidligere nævnt bliver der et på Bispebjerg og det andet skulle gerne blive i Midtjylland. Foråret 2008 er endnu på planlægningsstadiet, men Odense har som vanligt tilbudt sig, og et af forårets møder bliver formodentlig der.

Der bliver stadig arbejdet på FAKTA-blad om cancer, og det skulle gerne blive færdig i løbet af sommeren.

Jeg vil slutte med en stor tak til lægerne for det gode samarbejde, og Ellen Grodum for hjælpen i dag.

Jægerspris, den 17/3 2007