Print
Thyreoidea - Foreningen for stofskiftepatienter
facebook
ForsideForeningenFaktaMØDER
TILMELDING TIL INFORMATIONSMØDERINFORMATIONSMØDE, ROSKILDEINFORMATIONSMØDE, GRAVES' ØJENSYGDOM, RIGSHOSPITALETFILMOPTAGELSER FRA TEMADAG 2012OVERSIGT OVER AFHOLDTE INFORMATIONSMØDER I TLREFERATER 2010-2016
Referater 2016Referater 2015Referater 2014Referater 2013Referater 2012Referater 2011Referater 2010
REFERATER 2000-2009
Referater 2009Referater 2008Referater 2007Referater 2006Referater 2005Referater 2004Referater 2003Referater 2002Referater 2001Referater 2000
REFERATER 1997-1999
Artikler
Autoimmune SygdommeThyreoideaantistofferHøjt StofskifteLavt StofskifteBørn og StofskifteGraviditetKvinder og stofskifteKnuderJodBehandling med radioaktivt JodBlodprøver og medicinThyreoideacancerThyreoideakirurgiBiskjoldbruskkirtlerStofskifte og knoglerTAO, Thyreoidea Associeret Orbitopati Hjertekarsygdom og skjoldbruskkirtelKrop, Kost, Motion og Livskvalitet
AktueltDiverse

Informationsaften den 3. oktober

Rigshospitalet

Vi fra Thyreoidea Landsforeningen venter altid i spænding på at se, hvor mange der dukker op til vore informationsaftener. Nogle gange bliver vi lidt skuffede, andre gange glædeligt overraskede. Det sidste var tilfældet denne aften på Rigshospitalet.

Vi havde sendt indbydelse ud til alle medlemmer på Sjælland og det lokale, der var reserveret til aftenens møde, blev hurtigt overfyldt. Til alt held, var et af de store auditorier ledigt og i løbet af ingen tid, havde de store elevatorer på RH flyttet de godt 150 personer, der var mødt frem, ned fra 13. etage til stueplan og efter lidt computer-problemer kunne mødet - lettere forsinket - gå i gang.

1.reservelæge, phd Tina Z. Belsing bød velkommen og gav udtryk for sin glæde over, at så mange var mødt frem. Tina nævnte også, at det var i selv samme auditorium, Thyreoidea Landsforeningens stiftende generalforsamling fandt sted for knapt 10 år siden.

Herefter fortalt Tina om aftenens første emne: Thyreoideasygdomme og kropssammensætning.

Først fik vi en ganske kort gennemgang af skjoldbruskkirtlen, for højt og for lavt stofskifte samt lidt om kolesterol. Ved lavt stofskifte er kolesteroltallet ofte forhøjet og ved for højt stofskifte, er det lavt.

Tidligere var fedme bl.a. et tegn på høj fertilitet. Tina viste et billede af figuren kaldet "Venus af Willendorf" - en meget frodig kvindeskikkelse.

I dag er synet på fedme et andet. Ofte ses det som et selvforskyldt problem og mangel på selvdisciplin.

Der er forskellige måder at måle på, om man er overvægtig. Den mest populære kaldes Bodymass Index (BMI), der beregnes som - vægten divideret med højden x 2.

Har man et BMI på 18.5. - 25 er man tynd,

BMI på 25 - 30 er man normal

BMI på 30 - 40 er man overvægtig
Og er det over 40 er man meget overvægtig.
Imidlertid siger BMI ikke noget om kropssammensætningen.

På Rigshospitalet har man gennemført et flerårigt projekt, hvor nyopdagede stofskiftepatienter fik undersøgt deres kropsammensætning ved hjælp af en såkaldt DEXA scanner, der kan beregne den samlede kropsvægt, samt fordelingen mellem fedt-, muskel- og knoglemasse. Dexa scanning bruges normalt fortrinsvis til undersøgelser i forbindelse med mistanke om knogleskørhed.

I forbindelse med projektet fandt man, som ventet, at de fleste patienter med for højt stofskifte havde tabt sig, men det overraskede, at det tabte primært var muskelmasse og ikke fedt.

Efter at behandling var sat i gang, steg vægten, og det var heldigvis i første omgang muskelmasse, og senere i forløbet også fedtmassen. I starten langsomt, men derefter lidt for hurtigt, efter de flestes ønsker.

Man ved i dag ikke hvorfor normalvægten ikke helt genvindes, når stofskiftet er normaliseret, men man mener at stoffet Leptin (et nyt fedthormon), muligvis har en indvirkning på stofskifte-hormonerne. Det er et område, der forskes i.

Motion er som bekendt godt, men skal altid ske med måde, indtil stofskiftet er normaliseret.

Herefter var der tid til spørgsmål, som der var mange der benyttede sig af, og havde tiden tilladt det, havde der nok været flere.

Lis Larsen - formand for Thyreoidea Landsforeningen - takkede herefter Tina for indlægget og gav udtryk for, at vi håbede at høre mere om hendes forsknings-resultater. Som støtte til dette fik Tina overrakt en check på kr. 20.000,-. Penge som Thyreoideaforeningen har modtaget fra Tips og Lotto til forskning.

Aftenens næste emne var: Thyreoidea og autoimmunitet

ved Overlæge Åse Krogh Rasmussen.

Åse Krog fortalte herefter om antistoffer og autoimmune sygdomme

Hvad er autoimmunitet? Det er, når immunsystemet reagerer overfor egne celler.

Årsagen til dette kender man ikke, men de kan være arveligt eller genetisk betingede og måske kan en udefrakommende faktor sætte en aktion i gang.

De vigtigste antistoffer i forbindelse med stofskiftesygdomme er:

Thyreoideaperoxidase (TPO) antisoffer - TPO er et enzym, der sørger for oxyderingen af iod og kobling af iodtyrosiner til dannelse af skjoldbruskkirtelhormonerne T3 og T4.

Thyreoideastimulerende hormon (TSH) receptor antistoffer

(TRAb) - binder sig til modtagemolekylet for TSH på skjoldbruskkirtelcellen og virker ved denne binding enten blokerende, hæmmende eller stimulerende.

Thyreoglobulin (Tg) antistoffer (TgAb)

Tg er et stort æggehvideantistof (protein), der findes i kolloidet i skjoldbruskkirtlen og som binder og lagrer T3 og T4.

De nævnte antistoffer er specifikke for skjoldbruskkirtlen. De kan udmærket være til stede uden, at det påvirker stofskiftet.

TPO antistoffer hæmmer skjoldbruskkirtlens funktion og er til stede ved nedsat stofskifte (Hashimoto’s thyreoiditis).

TRAb stimulerer skjoldbruskkirtlen og findes ved for højt stofskifte (Graves)

Nogle stofskiftesygdomme er endokrine, som f.eks.

Hashimotos Thyreoiditis
Graves (også kaldet Basedows) incl. Øjensygdomme
Postpartum Thyreoiditis (efter fødsel)
Nedsat aktivitet i biskjoldbruskkirtlerne
Type 1 diabetes
Binyrebarkinsuffiens (Addisons sygdom)
Antistoffer kan være årsag til infertilitet

Andre er ikke endokrine, som f.eks.

Perniciøs anæmi (alvorlig blodmangel)
Vitiligo - hudsygdom med pletvis tab af pigmentering
Myasteni - muskelsvækkelse
Leddegigt
Sjögrens Sygdom - nedsat spyt- og tåreproduktion.

Der findes ikke nogen egentlig behandling mod antistoffer. Ved svære øjenlidelser i forbindelse med Graves, bruges Prednisolon, hvis synet er truet. Men prednisolon har mange bivirkninger, og man er tilbageholdende med brugen af dette middel.

Igen var der lejlighed til at stille spørgsmål, og også her, blev muligheden flittigt benyttet.

Til slut takkede Lis Larsen lægerne for de spændende indlæg og sagde, at det havde været en stor fornøjelse at se så mange fremmødte.

Re. Kirsten Matthiesen