Print
Thyreoidea - Foreningen for stofskiftepatienter
facebook
ForsideForeningenFaktaMØDER
TILMELDING TIL INFORMATIONSMØDERINFORMATIONSMØDE, ROSKILDEINFORMATIONSMØDE, GRAVES' ØJENSYGDOM, RIGSHOSPITALETFILMOPTAGELSER FRA TEMADAG 2012OVERSIGT OVER AFHOLDTE INFORMATIONSMØDER I TLREFERATER 2010-2016
Referater 2016Referater 2015Referater 2014Referater 2013Referater 2012Referater 2011Referater 2010
REFERATER 2000-2009
Referater 2009Referater 2008Referater 2007Referater 2006Referater 2005Referater 2004Referater 2003Referater 2002Referater 2001Referater 2000
REFERATER 1997-1999
Artikler
Autoimmune SygdommeThyreoideaantistofferHøjt StofskifteLavt StofskifteBørn og StofskifteGraviditetKvinder og stofskifteKnuderJodBehandling med radioaktivt JodBlodprøver og medicinThyreoideacancerThyreoideakirurgiBiskjoldbruskkirtlerStofskifte og knoglerTAO, Thyreoidea Associeret Orbitopati Hjertekarsygdom og skjoldbruskkirtelKrop, Kost, Motion og Livskvalitet
AktueltDiverse

Informationsaften den 27. oktober

Referat af informationsmødet på Holbæk Sygehus

74 mennesker havde fundet vej til festsalen på Holbæk Sygehus, og de blev budt velkommen af formanden, Lis Larsen. Da det var første gang, der afholdtes informationsmøde i Vestsjælland, fortalte formanden om foreningen og dens arbejde, og derefter bød formanden velkommen til aftenens foredragsholder, overlæge Karsten Sølling.

Foredraget omhandlede for højt og for lavt stofskifte, hvordan sygdommen diagnosticeres, og hvordan den behandles.

Herefter fik overlæge Karsten Sølling ordet:


Yderst til venstre Inge Knudsen fra bestyrelsen ved siden af overlæge Karsten Sølling

Struma betyder forstørret skjoldbruskkirtel. Kirtelen kan være forstørret, uden hverken for højt eller lavt stofskifte, men der kan selvfølgelig også være enten for højt eller for lavt stofskifte.

I kirtelen dannes 2 hormoner: T3 og T4 og begge er jodholdige. T4 omdannes i leveren til T3 og føres med blodet rundt til samtlige celler i kroppen. Det er derfor en stofskiftesygdom påvirker hele kroppen. Produktionen af T3 og T4 styres af TSH hormonet, der produceres i hypofysen.

Er der mistanke om en stofskiftesygdom tages en blodprøve, hvor man måler TSH og ofte også T4 og T3. Er talværdien for TSH lav, betyder det, at skjoldbruskkirtelen danner for meget T4, og TSH hormonet forsøger at bremse produktionen af T4, og omvendt betyder en høj TSH, at der dannes for lidt T4, og TSH hormonet forsøger at stimulere skjoldbruskkirtelen til at vokse og producere mere T4.

Der er flere årsager til struma, bl.a. jodmangel. I visse dele af verden er der for lidt jod i jorden og dermed i drikkevandet, f.eks. i bjergegne ses hyppigt en struma, der skyldes jodmangel, og her tilsætter man jod, som oftest til saltet.

I Holbæk har man noget, man kalder en Holbækstruma, det er patienter med små knuder i skjoldbruskkirtelen. Ca. 10% af kvinderne over 50 år i Holbæk og omegn udvikler en struma p.gr. af lavt jodindhold i drikkevandet, og det er 5 gange så mange som i resten af landet. Holbækstrumaen kan blive meget stor; normalt vejer kirtelen 25-35 g, men den kan veje op til 600 g og vokse ned i brysthulen.

Ved at sammenholde jodindholdet i kvindernes urin med jodindholdet i drikkevandet, har man fundet det nødvendigt at tilsætte jod til salt i Danmark, og det får alle glæde af. Der tilsættes så lidt jod, at ingen behøver at blive bekymret, og Danmark har generelt et lavt jodindhold.

For højt stofskifte

Når sygdommen skal diagnosticeres, må der en hormonanalyse til, fordi så mange af symptomerne kan forveksles med stress. Hjertebanken og høj puls - også i hvile - er nogle af de klassiske symptomer, men patienterne klager ofte også over muskelsmerter, træthed, løs afføring og uregelmæssig menstruation.

For højt stofskifte kan også give nogle øjensymptomer bl.a. røde øjne, poser under øjnene, øjnene kan ikke lukkes, og de kan blive fremstående, hvilket i svære tilfælde kan true synet. Behandlingen er binyrebarkhormon, som skal dæmpe væskeansamsamlingerne.

Behandlingen af for højt stofskifte kan foregå på 3 måder: medicinsk, operativt eller med radioaktivt jod.

Stofskiftet skal, ved hjælp af medicin, være normalt, før man kan operere eller give jodbehandling.

På skjoldbruskkirtelen sidder 4 små biskjoldbruskkirtler, som regulerer kalkstofskiftet. Det er tilstrækkelig, at der efter en operation kun er en biskjoldbruskirtel tilbage. Den kan alene klare at regulere kalkstofskiftet. Skulle det blive nødvendigt at fjerne hele skjoldbruskkirtelen ved operation og dermed alle 4 biskjoldbruskkirtler, kan man transplantere en biskjoldbruskkirtel til f. eks. albuen eller overarmen.

For lavt stofskift

Patienter med for lavt stofskifte er ofte meget trætte. Sygdommen udvikles langsomt med nedsat forbrænding i kroppen - for lav iltoptagelse - og dermed nedsat hastighed af alle processer i kroppen, både fysiske og psykiske. Patienten går til lægen med helt andre symptomer end symptomerne på lavt stofskifte, og det er lægens opgave at finde tegn på det lave stofskifte og stille den rigtige diagnose.

For lavt stofskifte kan skyldes, at skjoldbruskkirtelen er blevet meget lille efter operation eller efter indtagelse af radioaktivt jod, fordi kirtelen tidligere har afstedkommet et for højt stofskifte. Ofte fjerner man for meget af kirtelen med vilje, for erfaringen viser, at en rest af kirtelen kan vokse og på ny foranledige et højt stofskifte. Patienten får da ordineret Eltroxin for at sætte stofskiftet op, og nok bliver Eltroxin fremstillet kunstigt, men det er magen til det hormon, som kirtelen selv laver, og det er derfor helt uden bivirkninger.

Stofskiftesygdomme kaldes også autoimmune sygdomme, fordi en fejl i immunsystemet bevirker, at der produceres antistoffer mod skjoldbruskkirtelen. Tendensen til at producere antistoffer er arvelig og forekommer derfor ofte i familier, men det er ikke altid den samme sygdom, der udvikles.

Den hyppigste årsag til sygdommen er på verdensplan jodmangel, som giver ca. 200 millioner mennesker struma. Når det drejer sig om jodmangel, får lige mange mænd og kvinder en struma, men den behøver ikke altid medføre for lavt eller for højt stofskifte.

Ved for lavt stofskifte er behandlingen medicinsk, og her skal lægen omhyggeligt sørge for, at dosis er lav i begyndelsen og kun langsomt sættes op, da der ellers kan forekomme hjerteflimmer, som ikke er ganske ufarligt.

Efter det meget oplysende foredrag var der mulighed for at stille spørgsmål, og der var stor spørgelyst. Desværre var akustikken i lokalet ikke den bedste, og en del af tilhørerne gik glip af både spørgsmål og svar - men Holbæk Sygehus er for tiden under ombygning, og man kan håbe på, at festsalens akustik bedres, og at man tænker på at opsætte højttalere og mikrofoner!


Tilhørere i Holbæk

Referent Inge Knudsen