Print
Thyreoidea - Foreningen for stofskiftepatienter
facebook
ForsideForeningenFaktaMØDER
TILMELDING TIL INFORMATIONSMØDERINFORMATIONSMØDE, ROSKILDEINFORMATIONSMØDE, GRAVES' ØJENSYGDOM, RIGSHOSPITALETFILMOPTAGELSER FRA TEMADAG 2012OVERSIGT OVER AFHOLDTE INFORMATIONSMØDER I TLREFERATER 2010-2016
Referater 2016Referater 2015Referater 2014Referater 2013Referater 2012Referater 2011Referater 2010
REFERATER 2000-2009
Referater 2009Referater 2008Referater 2007Referater 2006Referater 2005Referater 2004Referater 2003Referater 2002Referater 2001Referater 2000
REFERATER 1997-1999
Artikler
Autoimmune SygdommeThyreoideaantistofferHøjt StofskifteLavt StofskifteBørn og StofskifteGraviditetKvinder og stofskifteKnuderJodBehandling med radioaktivt JodBlodprøver og medicinThyreoideacancerThyreoideakirurgiBiskjoldbruskkirtlerStofskifte og knoglerTAO, Thyreoidea Associeret Orbitopati Hjertekarsygdom og skjoldbruskkirtelKrop, Kost, Motion og Livskvalitet
AktueltDiverse

Informationsmøde den 10. november

Århus
Mødet foregik i kantineauditoriet kl. 16.00 - 18.00. Foruden overlæge, dr.med. Peder Charles deltog fra Thyroidea Landforeningen formand Lis Larsen og bestyrelsesmedlem Kirsten Lund Hansen. I alt var vi ca. 40 fremmødte.

Lis Larsen (LL) startede mødet med at byde velkommen. Derefter fortalte LL om foreningens stiftelse, medlemstal, aktiviteter, Thyreoideabladet og andre publikationer om stofskifte, bl.a. vores fakta-blade og Leif Sestoft´s bog. Der blev også gjort lidt reklame for vores tema-informationsaftener, f.eks. mødet i Odense den 25. november 1999 om graviditet og stofskifte.

Derefter overtog Peder Charles (PC) ordet og lagde ud med en præsentation af, hvordan behandlingen af stofskiftesygdomme er organiseret i Århus Amt – PC kom her også ind på sin egen tilgang til sygdommen. Til koordinering af behandlingen er der oprettet et lægefagligt råd, bestående af en række overlæger fra forskellige sygehuse i amtet. Behandlingen er ofte livslang og kræver kontrol enten på sygehuset eller ved egen læge. En tilfredshedsundersøgelse har vist, at mange patienter synes, de møder for mange forskellige læger på sygehuset, men også at deres praktiserende læge ikke er nok specialiseret i de enkelte stofskiftesygdomme til at informere tilstrækkeligt.

Foruden lægernes behandling er det også af betydning, hvilke forventninger patienterne selv har til sygdommen. Når Amtssygehuset i første omgang ikke ville uddele Foreningens informationsfolder, var det fordi, pjecen fejlagtigt betegner sygdommene som uhelbredelige, i stedet for kroniske (sætningen blev i sin tid ikke fanget, da folderen var til godkendelse – men det vil blive rettet før næste tryk, red.) i de fleste tilfælde er stofskiftesygdomme blot livsvarige. Kræft kan være livstruende, men forekommer heldigvis ikke så hyppigt. De fleste patienter får det godt igen, når først de er i behandling. Alligevel synes nogle patienter ikke, at de har det lige så godt som før. Blodprøverne kan nemt have det godt, selv om patienterne synes, de har det skidt. Folk, som mangler biskjoldbruskkirtlerne, kan også have det dårligt, og det er svært for lægerne at vide hvorfor. Det kunne derfor, synes PC, nogle gange være en fordel for lægerne at vide, hvordan patienterne havde det før sygdommen.

Herefter blev der mulighed for at stille generelle spørgsmål om stofskiftesygdomme til PC. Det blev til en lang og spændende debat om emnerne: stofskiftesygdomme hos kvinder i overgangsalderen, antistoffer og knoldstruma, jodindhold i de enkelte landsdele, fjernelse af biskjoldbruskkirtelerne/regulering af kalkstofskiftet, svingende stofskifte, hormonbehandling, behandling af struma, øjensymptomer, medicinering osv, operation eller jodbehandling, bivirkning, ældre og stofskifte/demens, årsager til sygdommens opståen, arvelighed, arbejdsduelighed, risiko ved at glemme medicinen, stofskifte og depression samt kilder til information om stofskiftesygdomme (trykt materiale og Internet).

Dermed sluttede så foreningens første informationsaften i Jylland. Det var dejligt, at så mange deltog, flere var tilmed kommet langvejs fra. Forhåbentlig vil vi senere kunne afholde en tilsvarende informationsaften i Nordjylland, og vi vil satse på at få nogle tema-aftener i Århus.

Kirsten Lund Hansen
Bestyrelsesmedlem.