Print
Thyreoidea - Foreningen for stofskiftepatienter
facebook
ForsideForeningenFaktaMØDER
TILMELDING TIL INFORMATIONSMØDERINFORMATIONSMØDE, ROSKILDEINFORMATIONSMØDE, GRAVES' ØJENSYGDOM, RIGSHOSPITALETFILMOPTAGELSER FRA TEMADAG 2012OVERSIGT OVER AFHOLDTE INFORMATIONSMØDER I TLREFERATER 2010-2016
Referater 2016Referater 2015Referater 2014Referater 2013Referater 2012Referater 2011Referater 2010
REFERATER 2000-2009
Referater 2009Referater 2008Referater 2007Referater 2006Referater 2005Referater 2004Referater 2003Referater 2002Referater 2001Referater 2000
REFERATER 1997-1999
Artikler
Autoimmune SygdommeThyreoideaantistofferHøjt StofskifteLavt StofskifteBørn og StofskifteGraviditetKvinder og stofskifteKnuderJodBehandling med radioaktivt JodBlodprøver og medicinThyreoideacancerThyreoideakirurgiBiskjoldbruskkirtlerStofskifte og knoglerTAO, Thyreoidea Associeret Orbitopati Hjertekarsygdom og skjoldbruskkirtelKrop, Kost, Motion og Livskvalitet
AktueltDiverse

HASHIMOTOS THYREOIDITIS

Opdateret oktober 2014

Hashimotos Thyreoiditis er en autoimmun stofskiftesygdom. Den er opkaldt efter japaneren Hashimoto, der beskrev sygdommen i 1912. Der er tale om en kronisk inflammationstilstand i skjoldbruskkirtlen
samtidig med, at kroppen danner antistoffer, der helt eller delvis ødelægger skjoldbruskkirtlen. Produktionen af stofskiftehormon falder i skjoldbruskkirtlens angrebne områder. Kroppen vil derfor søge at stimulere stofskiftehormonproduktionen i resten af kirtlen med øget TSH, og der kan komme struma. Skjoldbruskkirtlens funktion kan blive så nedsat, at det fører til for lavt stofskifte.

 

Skjoldbruskkirtlen og stofskiftet
Skjoldbruskkirtlen er en lille, sommerfugleformet kirtel, der sidder på forsiden af halsen. På latin hedder skjoldbruskkirtlen glandula thyreoidea. Hos voksne mennesker vejer kirtlen under 25 gram.
Skjoldbruskkirtlen producerer stofskiftehormonerne trijodthyronin (T3) og thyroxin (T4). Frigivelsen af stofskiftehormonerne fra skjoldbruskkirtlen reguleres af det thyreoidea-stimulerende hormon TSH, som kommer fra hypofysen. Stofskiftehormonerne er vigtige for kroppens energiomsætning og en række andre væsentlige funktioner hos mennesket.

 
Værdierne kontrolleres via en blodprøve, som alle praktiserende læger kan tage, og disse værdier viser, om stofskiftet er normalt, for højt eller for lavt.
 

Symptomer
Symptomerne kommer ofte gradvist og over en lang periode, og der kan gå en del tid, før man erkender, at man er syg, bl.a. fordi alle langt fra har alle symptomer. Især hos ældre forveksles symptomerne ofte med almindelige, aldersbetingede forandringer.

 
For lavt stofskifte påvirker alle organer i kroppen, og de mest typiske symptomer er træthed og kuldskærhed.
 
Der kan også være et eller flere af følgende symptomer:
• svag og langsom hjerterytme
• muskelsvaghed
• nedsat appetit
• øget vægt
• depression
• dårlig hukommelse
• koncentrationsbesvær
• fortykket hud
• forstoppelse
• hæs og dyb stemme
• struma (forstørret skjoldbruskkirtel)
 
Diagnose
Stofskiftet bestemmes via en blodprøve, hvor TSH, T3 og T4 måles. TSH ligger normalt mellem
0,3 og 4,0. Højere tal indikerer, at kroppen forsøger at stimulere skjoldbruskkirtlen til en højere produktion af stofskiftehormon. Dette kan være første tegn på et begyndende for lavt stofskifte. Måske kan skjoldbruskkirtlen trods den megen stimulation ikke producere tilstrækkeligt stofskiftehormon, og det vil så kunne ses på T3 og T4.
 
Diagnosen Hashimotos Thyreoiditis kræver ud over ovennævnte, at der er positive antistoffer, antiTPO, i en blodprøve.
I nogle tilfælde, især hvis der også er en stor struma, vil man supplere med en ultralyd-undersøgelse  og eventuelt en vævsprøve fra skjoldbruskkirtlen.
 
Subklinisk hypotyreose
Subklinisk hypotyreose defineres som forhøjet TSH, men fortsat normale værdier af T4 og T3 og ingen symptomer på lavt stofskifte.
Når der konstateres en forhøjet TSH, anbefales det at gentage blodprøverne efter 3-6 måneder for at følge udviklingen og supplere med en blodprøve for antiTPO. Tilstanden er forholdsvis udbredt i Danmark. Der er ikke fuld enighed om, hvornår behandling bør indledes, men ved TSH vedvarende over 10 anbefales det at indlede behandling, når der også er positiv antiTPO. Behandling anbefales også, hvis patienten har symptomer og især hos kvinder, der påtænker at blive gravide. Såfremt der indledes behandling, anbefales det, at TSH er under 2,5 inden en eventuel graviditet.
 
Behandling
Hashimotos Thyreoiditis behandles med indtagelse af syntetisk fremstillet stofskiftehormon, T4. Der er tale om et hormon, der normalt findes i kroppen, og der er sjældent bivirkninger ved behandlingen. Patienten kan dog i en lang periode fortsat have symptomer fra det lave stofskifte. Stofskiftehormonet i medicinen vil erstatte skjoldbruskkirtlens egen produktion.
 
Behandlingen indledes med mindre doser stofskiftehormon, som øges efterhånden, og patienten kontrolleres løbende med blodprøver, indtil der opnås normalt stofskifte, og patienten har det godt.
 
Tidsforløbet varierer fra patient til patient og afhænger blandt andet af, hvor lavt stofskiftet har været, og hvor gammel patienten er. Jo ældre man er, des langsommere vil dosis blive øget, for at kroppen kan følge med det øgede stofskifte, og jo længere tid tager det. Det kan tage lang tid at regulere stofskiftet på plads, og det er vigtigt at have stor tålmodighed.
 
Der vil typisk være tale om en livslang behandling, med mindre der for eksempel er tale om forbigående lavt stofskifte efter en fødsel. Når stofskiftet er på plads, og patienten har det godt, kontrolleres det 1-2 gange årligt ved blodprøver.
90-95% af patienterne vil få det godt med denne behandling. En mindre gruppe får det trods normale blodprøver ikke godt og kan tilbydes såkaldt kombinationsbehandling med et tilskud af T3. Denne behandling foregår i samråd med en endokrinolog. Det anbefales, at blodprøverne har været normale i minimum 6 måneder for at sikre, at patientens symptomer ikke skyldes over- eller underdosering. Endvidere skal patienten være udredt for andre sygdomme som årsag til symptomerne, og patienten må ikke lide af hjerteproblemer eller være/ønske at blive gravid. Ved kombinationsbehandling erstattes en del af T4-medicinen med T3 i forholdet 17:1, som er kroppens naturlige forhold. TSH skal fortsat være i referenceintervallet på kombinationsbehandling. Såfremt patientens symptomer ikke bedres i løbet af 3-6 måneder, anbefales det at stoppe med tilskud af T3, idet der så ikke forventes en effekt af behandlingen.
 
Kombinationsbehandling er forsat at betragte som eksperimenterende behandling, og der forskes forsat i effekt kontra risici, idet forskerne især er bekymrede for langtidsrisiko for hjerterytme-problemer og for øget tab af knoglemasse.
 
Autoimmunitet
Hashimotos Thyreoiditis er en autoimmun sygdom. At kroppen danner antistoffer mod et af dens
egne organer, kaldes autoimmunitet. ”Auto” betyder selv, og immunitet kan defineres som de fysiologiske mekanismer, som tillader kroppen at genkende fremmede substanser såsom bakterier og vira og tilintetgøre dem uden at ødelægge kroppen. Autoimmunitet er således en tilstand, hvor kroppen tror, at et af dens organer er noget fremmed og derfor reagerer ved at forsøge at ødelægge det.
Autoimmunitet er til en vis grad arveligt, og der ses derfor ofte en vis familiær ophobning. Arveligheden er beslægtet med bestemte vævstyper (kaldet HLA), men den fulde natur af arveligheden er ikke kendt.
 
Man arver generelt ikke ”sygdommen”, men derimod en tilbøjelighed til at få en autoimmun sygdom. Der skal andre faktorer til at udløse selve sygdommen. Hvad det er for faktorer, vides ikke med sikkerhed, men både virusinfektioner, rygning, ophør med rygning, graviditet og stress har været nævnt blandt mulighederne. Der forskes fortsat meget på området.
Andre autoimmune sygdomme er f.eks. Basedow/ Graves’ sygdom, der giver for højt stofskifte,
sukkersyge, leddegigt, B-12-vitaminmangel (perniciøs anæmi), manglende hudpigment (vitiligo), cøliaki og sygdomme i binyrerne (Morbus Addison).

 

Hyppighed
Lavt stofskifte anslås at ramme 4-5% af befolkningen; langt de fleste tilfælde skyldes Hashimotos
Thyreoiditis. Som tidligere nævnt rammer det væsentlig flere kvinder end mænd. Såfremt der
er mange autoimmune sygdomme i familien, vil ens egen risiko for at få sygdommen være højere.

 
Fertilitet
Når der er uorden i kroppens stofskifte, reagerer den yderst fornuftigt ved at stoppe muligheden
for reproduktion. Både mænd og kvinders libido (lyst til sex) er nedsat ved stofskiftesygdomme,
og kvindens fertilitet er tillige nedsat. Det vil derfor være meget svært for en kvinde med for lavt stofskifte at blive gravid. Så snart stofskiftet er på plads igen, vender fertiliteten tilbage, og der er ikke noget til hinder for, at man kan gennemføre en graviditet. Det vil blot kræve ekstra blodprøver i løbet af graviditeten for at kontrollere stofskiftet, således at kvinden hele tiden får den nødvendige dosis medicin (læs også ”Graviditet og Stofskifte”). Endvidere anbefales det, at TSH er under 2,5, før en graviditet.
 
Mænds fertilitet påvirkes ikke af stofskifteforstyrrelser, og en stofskiftesygdom hos faderen påvirker ikke fosteret i graviditeten. Barnet vil dog muligvis arve faderens disposition til at få
en stofskiftesygdom senere i livet.
 
Læs mere om lavt stofskifte og autoimmune sygdomme her på www.thyreoidea.dk, hvor du også finder ”Gode råd om stofskiftet”.
 
Dette FAKTA-blad er udarbejdet af:
Thyreoidea Landsforeningen
i samarbejde med speciallæger
 
Tlf: 70 26 03 70
www.thyreoidea.dk & www.stofskifteforeningen.dk 
 
Støt foreningen bliv medlem