Print
Thyreoidea - Foreningen for stofskiftepatienter
facebook
ForsideForeningenFaktaMØDER
TILMELDING TIL INFORMATIONSMØDERINFORMATIONSMØDE, ROSKILDEINFORMATIONSMØDE, GRAVES' ØJENSYGDOM, RIGSHOSPITALETFILMOPTAGELSER FRA TEMADAG 2012OVERSIGT OVER AFHOLDTE INFORMATIONSMØDER I TLREFERATER 2010-2016
Referater 2016Referater 2015Referater 2014Referater 2013Referater 2012Referater 2011Referater 2010
REFERATER 2000-2009
Referater 2009Referater 2008Referater 2007Referater 2006Referater 2005Referater 2004Referater 2003Referater 2002Referater 2001Referater 2000
REFERATER 1997-1999
Artikler
Autoimmune SygdommeThyreoideaantistofferHøjt StofskifteLavt StofskifteBørn og StofskifteGraviditetKvinder og stofskifteKnuderJodBehandling med radioaktivt JodBlodprøver og medicinThyreoideacancerThyreoideakirurgiBiskjoldbruskkirtlerStofskifte og knoglerTAO, Thyreoidea Associeret Orbitopati Hjertekarsygdom og skjoldbruskkirtelKrop, Kost, Motion og Livskvalitet
AktueltDiverse

FOR LAVT STOFSKIFTE

Opdateret oktober 2014 
  

For lavt stofskifte kaldes også myxødem, hypothyreose eller hypothyreoidisme. Når skjoldbruskkirtlen ikke kan danne tilstrækkelige mængder stofskiftehormoner, får man for lavt stofskifte.

 
Skjoldbruskkirtlen og stofskiftet
Skjoldbruskkirtlen er en lille, sommerfugleformet kirtel,der sidder på forsiden af halsen. På latin hedder skjoldbruskkirtlenglandula thyreoidea. Hos voksne mennesker vejer kirtlen under 25 gram.
 
Skjoldbruskkirtlen producerer stofskiftehormonerne trijodthyronin (T3) og thyroxin (T4). Frigivelsen af stofskiftehormonerne fra skjoldbruskkirtlen reguleres af det thyreoidea-stimulerende hormon TSH, som kommer fra hypofysen. Stofskiftehormonerne er vigtige for energiomsætningen og en række andre væsentlige funktioner hos mennesket.
 
Årsager
Årsagerne til for lavt stofskifte kendes ikke i detaljer endnu, men både arvelige og miljømæssige faktorer spiller ind. Et for lavt stofskifte kan være en følge af:
 
En kronisk, autoimmun inflammationstilstand i skjoldbruskkirtlen, Hashimotos Thyreoiditis, som er den hyppigste årsag til for lavt stofskifte. Autoimmun betyder, at kroppen reagerer mod sit eget væv (læs også ”Faktablad om Hashimotos Thyreoiditis”)
 
En følge af en tidligere behandling mod for højt stofskifte, enten med radioaktivt jod eller operation
 
Overbehandling med stofskiftesænkende medicin (Thycapzol, Neomercazol eller Propylthiouracil (PTU)
 
Indtagelse af store mængder jod, f.eks. fra naturmedicin, kosttilskud eller tang
 
Efter en fødsel får 2-5% af kvinderne for lavt stofskifte, der dog ofte er forbigående
 
Medfødt manglende udvikling af skjoldbruskkirtlen, som rammer ca. 1 ud af 3400 børn
 
Symptomer
Symptomerne kommer ofte gradvist og over en lang periode, og der kan gå en del tid, før man erkender, at man er syg, bl.a. fordi alle langt fra har alle symptomer. Især hos ældre forveksles symptomerne ofte med almindelige, aldersbetingede forandringer.
 
For lavt stofskifte påvirker alle organer i kroppen, og de mest typiske symptomer er træthed og kuldskærhed.
 
Der kan også være et eller flere af følgende symptomer:
 
• svag og langsom hjerterytme
• muskelsvaghed
• nedsat appetit
• øget vægt
• depression
• dårlig hukommelse
• koncentrationsbesvær
• fortykket hud
• forstoppelse
• hæs og dyb stemme
• struma (forstørret skjoldbruskkirtel)
 

Diagnose
Stofskiftet bestemmes via en blodprøve, hvor TSH, T3 og T4 måles. TSH ligger normalt mellem cirka 0,3 og 4,0. Højere tal indikerer, at kroppen forsøger at stimulere skjoldbruskkirtlen til en højere produktion. Dette kan være første tegn på et begyndende for lavt stofskifte.
Måske kan skjoldbruskkirtlen, trods den megen stimulation, ikke producere tilstrækkeligt stofskifte- hormon, og det vil kunne ses på T3 og T4, som er lave.

 
En måling af antiTPO-indholdet, vil kunne bestemme, om der tale om Hashimotos Thyreoiditis eller en af de andre former.
 
I nogle tilfælde, især hvis der også er en stor struma, vil man supplere med en ultralydsundersøgelse og eventuelt en vævsprøve fra skjoldbruskkirtlen.
 
Subklinisk hypothyreose
Subklinisk hypothyreose defineres som en forhøjet TSH, men fortsat normale værdier af T4 og T3 og ingen symptomer på lavt stofskifte. Når der konstateres forhøjet TSH, anbefales det at gentage blodprøverne efter 3-6 måneder for at følge udviklingen og supplere med en blodprøve for antiTPO. Tilstanden er forholdsvis udbredt i Danmark. Der er ikke fuld enighed om, hvornår behandling indledes, men ved TSH vedvarende over 10 anbefales det at indlede behandling, især hvis der også er positiv antiTPO. Behandling anbefales også, hvis patienten har symptomer eller påtænker at blive gravid. Det anbefales, at TSH er under 2,5 inden en eventuel graviditet.

Behandling
For lavt stofskifte behandles med indtagelse af syntetisk fremstillet stofskiftehormon, T4. Der er tale om et hormon, der normalt findes i kroppen, og der er sjældent bivirkninger ved behandlingen. Patienten kan dog i en lang periode fortsat have symptomer fra selve det lave stofskifte. Stofskiftehormonet i medicinen vil erstatte skjoldbruskkirtlens egen produktion.
Behandlingen indledes med mindre doser stofskiftehormon, som øges efterhånden, og patienten kontrolleres løbende med blodprøver, indtil der opnås normalt stofskifte, og patienten har det godt. Tidsforløbet varierer fra patient til patient og afhænger blandt andet af, hvor lavt stofskiftet har været, og hvor gammel patienten er. Jo ældre man er, des langsommere vil dosis blive øget, for at kroppen kan følge med det øgede stofskifte, og jo længere tid tager det. Det kan tage lang tid at regulere stofskiftet på plads, og det er vigtigt at have stor tålmodighed.
Der vil typisk være tale om en livslang behandling, med mindre der for eksempel er tale om forbigående lavt stofskifte efter en fødsel. Når stofskiftet er på plads, og patienten har det godt, kontrolleres det 1-2 gange årligt ved blodprøver.
Læs i øvrigt mere her på www.thyreoidea.dk, hvor nyeste forskning på området følges.

90-95% af patienterne vil få det godt med denne behandling. En mindre gruppe får det trods normale blodprøver ikke godt og kan tilbydes såkaldt kombinationsbehandling med et tilskud af T3. Denne behandling foregår i samråd med en endokrinolog. Det anbefales, at blodprøverne har været normale i minimum 6 måneder for at sikre, at patientens symptomer ikke skyldes over- eller underdosering. Endvidere skal patienten være udredt for andre sygdomme som årsag til symptomerne, og patienten må ikke lide af hjerteproblemer eller være/ønske at blive gravid. Ved kombinationsbehandling erstattes en del af T4-medicinen med T3 i forholdet 17:1, som er kroppens naturlige forhold. TSH skal fortsat være i referenceintervallet på kombinationsbehandling. Såfremt patientens symptomer ikke bedres i løbet af 3-6 måneder, anbefales det at stoppe med tilskud af T3, idet der så ikke forventes en effekt af behandlingen.
Kombinationsbehandling er forsat at betragte som  eksperimenterende behandling, og der forskes forsat i effekt kontra risici, idet forskerne især er bekymrede for langtidsrisiko for hjerterytmeproblemer og for øget tab af knoglemasse.
 
Hyppighed
For lavt stofskifte opstår hyppigst hos ældre, og det rammer oftest kvinder. For hver mand, der får stofskiftesygdom, er der fem kvinder, der får det. 2% af alle ældre kvinder vil have for lavt stofskifte. Det kan også ramme yngre mennesker og i sjældne tilfælde være medfødt.
Der diagnosticeres årligt 1600-1800 nye tilfælde af for lavt stofskifte i Danmark. Den livslange risiko for at fåfor lavt stofskifte ligger på 4-5%.
 

Fertilitet
Når der er uorden i kroppens stofskifte, reagerer den yderst fornuftigt ved at stoppe muligheden for reproduktion.
Både mænds og kvinders libido (lyst til sex) er nedsat ved stofskiftesygdomme, og kvindens fertilitet er tilligenedsat. Det vil derfor være meget svært for en kvinde med for lavt stofskifte at blive gravid. Så snart stofskifteter på plads igen, vender fertiliteten tilbage, og der er ikke noget til hinder for, at man kan gennemføre en graviditet. Det vil blot kræve ekstra blodprøver i løbet af graviditeten for at kontrollere stofskiftet, således at kvinden hele tiden får den nødvendige dosis medicin (læs også ”Graviditet og Stofskifte”). Endvidere anbefales det, at TSH er under 2,5, før en graviditet.

 
Mænds fertilitet påvirkes ikke af stofskifteforstyrrelser, og en stofskiftesygdom hos faderen påvirker ikke fosteret i graviditeten. Barnet vil dog muligvis arve faderens disposition til at få en stofskiftesygdom senere i livet.
 
Læs mere om lavt stofskifte her på www.thyreoidea.dk, hvor du også finder ”Gode råd om stofskiftet”.
 
Dette FAKTA-blad er udarbejdet af:
Thyreoidea Landsforeningen
i samarbejde med speciallæger
 
 
 
Støt foreningen bliv medlem