Print
Thyreoidea - Foreningen for stofskiftepatienter
facebook
ForsideForeningenFaktaMØDER
TILMELDING TIL INFORMATIONSMØDERINFORMATIONSMØDE, ROSKILDEINFORMATIONSMØDE, GRAVES' ØJENSYGDOM, RIGSHOSPITALETFILMOPTAGELSER FRA TEMADAG 2012OVERSIGT OVER AFHOLDTE INFORMATIONSMØDER I TLREFERATER 2010-2016
Referater 2016Referater 2015Referater 2014Referater 2013Referater 2012Referater 2011Referater 2010
REFERATER 2000-2009
Referater 2009Referater 2008Referater 2007Referater 2006Referater 2005Referater 2004Referater 2003Referater 2002Referater 2001Referater 2000
REFERATER 1997-1999
Artikler
Autoimmune SygdommeThyreoideaantistofferHøjt StofskifteLavt StofskifteBørn og StofskifteGraviditetKvinder og stofskifteKnuderJodBehandling med radioaktivt JodBlodprøver og medicinThyreoideacancerThyreoideakirurgiBiskjoldbruskkirtlerStofskifte og knoglerTAO, Thyreoidea Associeret Orbitopati Hjertekarsygdom og skjoldbruskkirtelKrop, Kost, Motion og Livskvalitet
AktueltDiverse

Få livet tilbage

En bog om lavt stofskifte
 
Af. Helle Sydendal
 
PH medier 2013
 
 
Mange patienter vil sikkert sige: så kom der endelig en bog på dansk,
der i forståeligt sprog forklarer, hvad det vil sige at have lavt stofskifte.
Der er mange ting, det kan være svært at forstå. Det ved vi fra telefon-
vagterne, informationsmøderne i stofskifteforeningen og facebook.
Jeg er sikker på, at bogen dækker et stort behov.
 
Bogen handler om, hvordan forfatteren selv har oplevet de mange frustrationer og problemer, der kan være ved at blive syg og ikke føle sig forstået. Det er forfatterens egen historie, som hun har oplevet den, og som endte godt. Desværre er det ikke ualmindeligt, at det kan tage lang tid, inden diagnosen af ikke kun lavt, men også højt stofskifte stilles. Det kan ligne så me-get andet. Det er dog skræm-mende at læse så syg, hun skulle være, før diagnosen blev stillet. Mange er glade for at høre, at der er håb om, at nogen kan få det meget bedre. Desværre gælder det dog ikke for alle.
 
Helle Sydendal angiver et tal på 10-20 %, der ikke får det helt godt på gængs medicin. Studier har vist, at ca. 15 % af en voksen befolkningsgruppe har nedsat livskvalitet - QQL. I et stort livskvalitets studie har man undersøgt mennesker behandlet for lavt stofskifte og finder, at tallet er 20-25%. Dvs. at man reg-ner med, at 5-10% har nedsat livskvalitet, som er relateret til hypothyreose. Det er også et stort tal og meget vigtigt for den enkelte. Man skal jo hele tiden huske, at der også er folk, som ikke er thyreoi-deasyge, som også har nedsat QOL.
 
Der er i DK ca. 118.000, der behandles for lavt stofskifte. Antallet af mennesker med let forhøjet anti-TPO (thyreoidea antistoffer, som hæmmer skjoldbruskkirtlens funktion) stiger med alderen, men det er stadig usikkert, hvor mange af dem, der reelt udvikler lavt stofskifte. Det er heller ikke afklaret, om der er en direkte sammenhæng mellem anti-TPO og QOL, enkelte studier har tydet på en sammenhæng, mens andre ikke har kunnet vise dette. Det er der divergerende holdninger til blandt fagpersoner. Jo flere steder, man spørger, jo flere forskellige tal og forklaringer kan man få – specielt på nettet.
 
Kombinationsbehandling
Helle Sydendal har fået livet tilbage, som hun siger i bogens titel, ved at få en såkaldt kombinations behandling, dvs. en blanding af T4 (Eltroxin eller Euthyrox) og T3 (Liothyronin eller Thybon). De 7 meget forskellige sygehistorier, der er med i bogen ud over Helles egen, viser imidltertid tydeligt, hvor forskellig sygdommen kan fremtræde, og også at individuel behandling er vigtig.

T3 – Liothyronin eller Thybon - er i øvrigt ikke i almindelig handel i DK. På 20 mcg bruges medicinen til behandling af thyreoideacancerpatienter. Det er til de fleste en for høj dosis sammen med T4. 
Endokrinologer har derfor foranlediget, at Glostrup apotek fremstiller tabletter på 5 mcg – Liothyronin 5. Endokrinologen skal ikke søge udleveringstilladelse til 5 mcg, kun til 20 mcg. Der skal en lægelig vurdering til, om den enkelte kan have glæde af at prøve kombinationsbehandlingen, og kombinat-ionsbehandling er bestemt ikke for de fleste med lavt stofskifte.

 
I et dansk studie, der kom i 2009 om behandling med en kombination af T4 og T3, foretrak 49 % at fortsætte på T3/T4 kombinationen. (Dette var en gruppe af patienter, som for manges vedkommende oplevede at have meget nedsat QQL). Så desværre er det ikke løsningen for alle, der ikke føler sig velbehandlede på T4. I studiet så man på T3 niveauerne, og de kunne ikke relateres til livskvalitet
eller effekt af T3 behandling. Det er nok også nærmere T3 forholdet i hjernen og musklerne, der er
vigtigere, end hvad vi kan måle i blodprøver. Der er ofte ønske om en del kontroller af T3 og anti-TPO niveauer, imidlertid mener de fleste endokrinologer i Europa ikke der er nogen som helst evidens(videnskabeligt bevis) for dette. Samtidig svinger niveauerne af T3 over døgnet og fra dag til dag, og man kan således ikke forvente at ligge præcis på samme niveau ved gentagne blodprøver.
 
Let læst og let forståelig
Man kan godt læse, at det er en journalist, der har skrevet den. Der er lavet meget research for at få så mange oplysninger med. Alle de mangeartede symptomer fra forskellige organsystemer beskrives grun-digt. Bogen er pædagogisk opbygget med forståelige forklaringer på, hvad et lavt stofskifte er og ikke er. Mange vigtige oplysninger er fremhævede. De forskellige blodprøver gennemgås enkeltvis med gode il-lustrationer. Det gør det meget lettere at forstå for de fleste. Vi har altid i foreningen opfordret til, at man får en kopi af sine prøvesvar og sætter sig ind, hvad de betyder. Nu kan det så være lettere for læserne.
 
De forskellige behandlingsmuligheder/mediciner er godt forklaret, og det er godt med advarslen om
ikke bare selv at påbegynde behandling med T3 samt at tale med sin læge.
 
I den sidste del af bogen er der mange gode råd og vejledning til samtalen med egen læge eller
endokrinolog.
 
Bagest i bogen kan man teste sig selv, hvis man mistænker at have for lavt stofskifte uden at læse hele bogen, hvis man ikke har det så godt, så det må vente.
 
For mange en god selvhjælpsbog.

Skrevet af Susanne Christau