Print
Thyreoidea - Foreningen for stofskiftepatienter
facebook
ForsideForeningenFaktaMØDER
TILMELDING TIL INFORMATIONSMØDERINFORMATIONSMØDE, ROSKILDEINFORMATIONSMØDE, GRAVES' ØJENSYGDOM, RIGSHOSPITALETFILMOPTAGELSER FRA TEMADAG 2012OVERSIGT OVER AFHOLDTE INFORMATIONSMØDER I TLREFERATER 2010-2016
Referater 2016Referater 2015Referater 2014Referater 2013Referater 2012Referater 2011Referater 2010
REFERATER 2000-2009
Referater 2009Referater 2008Referater 2007Referater 2006Referater 2005Referater 2004Referater 2003Referater 2002Referater 2001Referater 2000
REFERATER 1997-1999
Artikler
Autoimmune SygdommeThyreoideaantistofferHøjt StofskifteLavt StofskifteBørn og StofskifteGraviditetKvinder og stofskifteKnuderJodBehandling med radioaktivt JodBlodprøver og medicinThyreoideacancerThyreoideakirurgiBiskjoldbruskkirtlerStofskifte og knoglerTAO, Thyreoidea Associeret Orbitopati Hjertekarsygdom og skjoldbruskkirtelKrop, Kost, Motion og Livskvalitet
AktueltDiverse

Recurrensparese

Trykt i blad nr. 3 - 2011
 
Recurrensparese i forbindelse med operation
 
Af: Frans Rømeling, overlæge, lektor på Øre-næse-og halskirurgisk afdeling, Køge Sygehus 
 
Nervus vagus
 
Nervus vagus er den 10. kranie nerve. Den kaldes også den omvandrende. i det den har et stort forsynings-område, både føle- og bevægelses impulser til ydre øre, svælg, strube og spiserør samt nervetråde til brysthulens organer og en del af mavetarmkanalen. Velkendt er den reflektoriske hoste, som opstår ved berøring af huden i ydre øregang. Nervus recurrens er en gren af n. vagus, og det er denne nerve, som styrer bevægelsen af stemme-båndene  og dermed stemmedannelsen.
De to grene har forskelligt forløb på halsen. På venstre side går nerven dybere ned i brysthulen og rundt om aortae, mens nerven på hø. side kun lige når ned i den øverste del af brysthulen for at gå rundt om en arterie.
 
Definition af recurrensparese
 
En lammelse af nerveforsyningen i et eller begge stemmebånd. Stemmebåndet vil stå ubevægeligt, i en position mellem helt lukkede stemmebånd eller helt åbne.
Operation for godartet og ondartet sygdom i thyroidea(skjoldsbruskkirtlen)
Der foretages ca. 1650 operationer for godartede (benigne) lidelser i thyroidea om året i Danmark og ca. 120-130 operationer for ondartede (maligne) lidelser med let stigende tendens for sidstnævnte. Under operation på skjoldbrusken vil opmærksomheden hele tiden være på nervens tætte forløb langs kirtlen, og hvis nødvendigt vil nerven blive opsøgt, identificeret og isoleret.  Nervestimulationsudstyr bruges som hjælp til identifikation af nerven på alle afdelinger.
Risikoen for skade på nerven ved operation for godartede lidelser ligger på 1-3 %,  mens risikoen ved operation  for ondartede lidelser ligger noget højere. Dette skyldes hensynet til radikalitet - al ondartet væv er fjernet – idet tumor kan omskede nerven, som må ofres for at opnå helbredelse.
 
Symptomer
 
Der vil altid ske en påvirkning af stemmestyrke ved en parese af stemmebåndene. Hvor stor denne påvirkning er, afhænger af den position som stemmebåndet stiller sig i. Jo nærmere den er midtlinien  - og dermed det andet stemmebånd - jo færre gener. Symptomer kan i varierende grad bestå i hæshed, svag luftfyldt stemme samt fejlsynkning og tendens til lufttab under tale. At stemmebåndene ikke kan lukke helt kan give nedsat hostekraft og gener ved toiletbesøg, idet der ikke kan opbygges et overtryk i brysthulen imod sædvanligvis lukkede stemmebånd. Den permanente stemmebåndsparese kan derfor være et alvorligt handicap, som påvirker patienten socialt og erhvervsmæssigt.
 
Diagnose
 
Diagnosen stilles ved at lytte til den hæse, svage, luftfyldte stemme som karakteristisk er to-tonet.  En kikkertundersøgelse af struben kan vise, om stemmebåndet er lammet. Ved hjælp af stroboscopisk undersøgelsesteknik kan bevægelse i overfladen af stemmebåndet iagttages. Ved total lammelse er der ingen bevægelse, og nogen bevægelse er tegn på liv i nerven kan således bruges til at udsige, om en lammet tilstand er i bedring. En stemmeanalyse foretages altid, og fortløbende undersøgelse kan udsige, om der bedring i funktionen. Til trods for tilsyneladende genvindelse af normal bevægelse af stemmebånd  kan der persistere påvirkning af stemmefunktionen.
 
Behandling
 
Behandlingen af et lammet stemmebånd afhænger af, hvor påvirket stemmen er. Inden patienten udskrives foretages en undersøgelse af struben med spejl for at se bevægelsen af stemmebåndene Nogle har påvirkning af stemmen umiddelbart efter operationen, som hurtigt går i sig selv. Vedvarer stemmepåvirkningen  undersøges patienten i foniatrisk regi og ved behov tilbydes logopædisk behandling med især vægt lagt på styrketræning. Vedvarer paresen tilbydes patienten operation efter et år ved godartede tilstande og straks ved ondartede tilstanden, hvor nerver er blevet ofret, skåret væk.
 
Kirurgisk behandling af ensidig lammelse tilstræber at skubbe det lammede stemmebånd  imod midten og give et bedre lukke, nedsætte luftspildet i mellem stemmebånd og give en kraftige stemme. Der er igennem tiden brugt mange forskellige materialer for at bringe stemmebåndet ind mod midtlinien – teflon, parafin, metalskinne, patientens eget brusk, silikonestav og meget andet. Alt samme med det formål at skabe et tættere lukke, således at det lammede stemmebånd bringes i kontakt med den rask side og arver svingninger fra dette.
 
De forskellige behandlinger kan enten foretages i fuld bedøvelse eller foregå i lokalbedøvelse. Patienten må tale med det samme, og der kan blive tale om kortvarig logopædisk vejledning efterfølgende, hvis der er opbygget kompenserende fejl-funktioner.
 
Behandlingen af dobbeltsidig parese efter thyroideakirurgi er mere kompliceret. Der høres tydelig vejtrækningsbesvær, og tracheotomi – åbning indtil luftrøret på halsen med indsættelse af en kanyle – er ofte eneste løsning. Det skal nævnes, at tilstanden stort set ikke er forekommende med de operationsteknikker, som bruges i dag
 
Recurrensparese med ukendt årsag

Uden for dette indlægs rammer findes lammelse af et eller begge stemmebånd uden at årsagen til dette findes. Kaldes idiopatisk recurrensparese. Trods omhyggelig undersøgelse med CT-scanning af hals og bryst, undersøgelse af lunger med kikkert  samt blodprøver findes årsagen ikke. Patienterne tilbydes logopædisk behandling med styrketræning, og tidligst tilbydes operation et år efter, idet nerven kan have en potentiel chance for at gendanne funktionen inden for det første år.