Print
Thyreoidea - Foreningen for stofskiftepatienter
facebook
ForsideForeningenFaktaMØDER
TILMELDING TIL INFORMATIONSMØDERINFORMATIONSMØDE, ROSKILDEINFORMATIONSMØDE, GRAVES' ØJENSYGDOM, RIGSHOSPITALETFILMOPTAGELSER FRA TEMADAG 2012OVERSIGT OVER AFHOLDTE INFORMATIONSMØDER I TLREFERATER 2010-2016
Referater 2016Referater 2015Referater 2014Referater 2013Referater 2012Referater 2011Referater 2010
REFERATER 2000-2009
Referater 2009Referater 2008Referater 2007Referater 2006Referater 2005Referater 2004Referater 2003Referater 2002Referater 2001Referater 2000
REFERATER 1997-1999
Artikler
Autoimmune SygdommeThyreoideaantistofferHøjt StofskifteLavt StofskifteBørn og StofskifteGraviditetKvinder og stofskifteKnuderJodBehandling med radioaktivt JodBlodprøver og medicinThyreoideacancerThyreoideakirurgiBiskjoldbruskkirtlerStofskifte og knoglerTAO, Thyreoidea Associeret Orbitopati Hjertekarsygdom og skjoldbruskkirtelKrop, Kost, Motion og Livskvalitet
AktueltDiverse

Immunsystemet

Trykt i blad nr. 4 - 2012
 
Har immunsystemet en direkte betydning for,
hvordan livskvaliteten påvirkes af lavt stofskifte?
 
Af Læge, senioforsker, PhD Torquil Watt, Rigshospitalet

Den hyppigste årsag til lavt stofskifte er, at immunsystemet hos en person "angriber" personens skjoldbruskkirtel (thyroidea), så den ikke længere kan producere en tilstrækkelig mængde stofskiftehormon. Denne tilstand kaldes "autoimmun hypothyroidisme" (auto betyder "selv", hypo betyder "under-/mindre" og thyroidisme betyder "funktion af skjoldbruskkirtlen") og sygdommen kaldes kronisk autoimmun hypothyroidisme, Hashimoto's (thyroiditis), atrofisk thyroiditis eller ofte
i daglig tale blot "lavt stofskifte".
 
Når man vil undersøge, om et lavt stofskifte skyldes autoimmunitet, måles koncentrationen af bestemte antistoffer i blodet. Antistoffer er molekyler, som immunsystemet "skræddersyer" til et bestemt formål. Normalt er det "skræddersyet" til noget "fremmed", eller udefrakommende, som immunsystemet har til opgave at beskytte personen imod, som fx virus. Men nogle gange sker det,
at immunsystemet reagerer mod én selv. Ved autoimmunt betinget lavt stofskifte producerer immunsystemet i langt de fleste tilfælde antistoffer mod et stof i skjoldbruskkirtlen som kaldes thyroidea peroxidase; antistofferne kaldes derfor thyroidea peroxidase antistoffer, forkortet anti-
TPO. Det er tilstedeværelsen af disse antistoffer man primært undersøger, når man vil finde ud af,
om et lavt stofskifte skyldes autoimmunitet.
 
Anti-TPO bruges altså til at afklare årsagen til lavt stofskifte. I et samarbejde mellem Rigshospitalet, Københavns Universitet og Odense Universitetshospital er udviklet et system til måling af thyroidea-relateret livskvalitet, som netop nu bliver udbredt til en lang række andre lande. Her forstås thyroidea-relateret livskvalitet som alle de aspekter af livet, som bliver påvirket af thyroidea-sygdommen og dens behandling. Det drejer sig både om fysiske, psykiske og sociale symptomer, velbefindende og funktion. Det giver sig selv, at kun den enkelte patient kan vurdere sin egen livskvalitet. Systemet er derfor udviklet på baggrund af mange interviews med patienter. Systemet kan præsenteres i nedenstående figur. I figuren indgår 13 del-elementer, som har vist sig at være af betydning ved forskellige sygdomme i thyroidea og som bliver opgjort i forbindelse med livskvalitetsmålingen. For hvert del-element opnås et tal fra 0 til 100, baseret på patientens svar på standardiserede spørgsmål. Pilene angiver, hvordan vi forestiller os elementerne hænger sammen: forstyrrelse i nogle af de biologiske mekanismer involveret i skjoldbruskkirtlens funktion fører til fysiske og psykiske symptomer, som påvirker den fysiske og psykiske funktion (der dog også påvirkes direkte af de biologiske mekanismer), og velbefindende, som igen kan føre til begrænsninger i deltagelse i livet; eller i hvert fald vanskeliggøre, at man kan det, man gerne vil.
 
Figur 1
 
 
 
I forbindelse med ønsket om at undersøge sammenhængen mellem de biologiske mekanismer og livskvalitet, undersøgte vi en kompliceret statistisk model, som beregnede, hvor tæt de forskellige del-elementer hang sammen. De biologiske mekanismer blev repræsenteret af de målinger, vi
normalt foretager i klinikken, dvs. ultralydsmålinger af størrelsen af skjoldbruskkirtlen, koncentrationen af thyroidea-hormoner i blodet, etc. Den mekaniske, vi har betegnet "Autoimmunitet", blev repræsenteret ved netop niveauet af antistoffet anti-TPO.
 
Til vores overraskelse viste det sig, at der var en stærkere sammenhæng mellem koncentrationen
af anti-TPO og livskvalitet i denne undersøgelse, end med koncentrationen af skjoldbruskkirtlens hormoner. Resultatet er illustreret i nedenstående figur. De steder, hvor vi fandt sammenhænge,
er illustreret med pile. "Styrken" af hver sammenhæng er angivet med tal fra 0 til 1, ved hver pil.
0 svarer til ingen sammenhæng og 1 svarer til en fuldstændig sammenhæng. Som det ses, er der
en statistisk sammenhæng mellem niveau af anti-TPO og Struma Symptomer, Hyperthyroide Symptomer, Depressivitet og Nervøsitet.
 
Figur 2
 
 
Denne analyse rejser derfor spørgsmålet, om immunsystemet har en direkte betydning for, hvordan livskvaliteten påvirkes af lavt stofskifte?
 
Det er vigtigt at være opmærksom på, at vi herved rejser et spørgsmål, som skal undersøges nøjere. For at svare på spørgsmålet, kræves mange flere undersøgelser, som kan be- eller afkræfte dette fund. Mange forhold kan nemlig spille ind i denne sammenhæng. Her har vi brugt anti-TPO som markør for immunsystemet, men måske hænger niveauet af anti-TPO sammen med andre forhold, som i virkeligheden er det, der påvirker livskvaliteten. For eksempel kan tiden fra man havde meget lavt stofskifte være betydende. Vi har forsøgt at kontrollere for dette i vores analyser, men resultaterne er stadig for usikre til at vi kan tage dem til indtægt for en påstand om, at immunsystemet har (stor) betydning for livskvaliteten. Vigtigt er det også at være opmærksom på,
at resultaterne drejer sig om forskelle mellem grupper med forskellige niveauer af anti-TPO. Det siger ikke noget sikkert om, hvordan det forholder sig for den enkelte patient over tid. Fx fortæller resultaterne ikke, om patienter med høj anti-TPO får bedre livskvalitet, når anti-TPO niveauet falder. Det kan kun studier, der undersøger anti-TPO og livskvalitet over lang tid afklare.
 
Vi arbejder derfor videre med yderligere undersøgelser, der kan be- eller afkræfte sammenhængen. Desværre tager forskning utroligt lang tid, når det skal gøres ordentligt, og vi forventer derfor ikke
at kunne konkludere noget sikkert de næste mange år. Skulle det vise sig, at der er en sammenhæng, er der i dag ikke andre forslag til målrettet behandling end nuværende praksis. Så foreløbig er der ingen grund til at måle antistof-niveauer, efter diagnosen er stillet. For det første
ved vi ikke sikkert, om der er en sammenhæng, og for det andet vil man ikke kunne foreslå anden behandling.
 
Der har været diskuteret, om indtagelse af selen kunne have en gavnlig effekt. Det ved vi ikke noget om! Der er lavet enkelte studier, men for det første har de ikke målt livskvalitet på en gyldig måde, for det andet er de gennemført i lande, hvor indtagelse af selen er lavere end i Danmark og for det tredje har studierne været for små og af for dårlig kvalitet. Det kan derfor ikke tilrådes at tage kost-tilskud i form af selen, før det er undersøgt i velgennemførte kliniske lodtræknings-studier. Et sådant studie er i øjeblikket under planlægning i Region Syddanmark og Region Hovedstaden.
 
Ovenstående resultater er publiceret i en videnskabelig artikel i tidsskriftet European Thyroid Journal (Watt T, Hegedüs L, Bjorner JB, Groenvold M, Bonnema SJ, Rasmussen AK, Feldt-Rasmussen U (2012): Is Thyroid Autoimmunity per se a Determinant of Quality of Life in Patients with Autoimmune Hypothyroidism? European Thyroid Journal 1, 186-192)