Print
Thyreoidea - Foreningen for stofskiftepatienter
facebook
ForsideForeningenFaktaMØDER
TILMELDING TIL INFORMATIONSMØDERINFORMATIONSMØDE, ROSKILDEINFORMATIONSMØDE, GRAVES' ØJENSYGDOM, RIGSHOSPITALETFILMOPTAGELSER FRA TEMADAG 2012OVERSIGT OVER AFHOLDTE INFORMATIONSMØDER I TLREFERATER 2010-2016
Referater 2016Referater 2015Referater 2014Referater 2013Referater 2012Referater 2011Referater 2010
REFERATER 2000-2009
Referater 2009Referater 2008Referater 2007Referater 2006Referater 2005Referater 2004Referater 2003Referater 2002Referater 2001Referater 2000
REFERATER 1997-1999
Artikler
Autoimmune SygdommeThyreoideaantistofferHøjt StofskifteLavt StofskifteBørn og StofskifteGraviditetKvinder og stofskifteKnuderJodBehandling med radioaktivt JodBlodprøver og medicinThyreoideacancerThyreoideakirurgiBiskjoldbruskkirtlerStofskifte og knoglerTAO, Thyreoidea Associeret Orbitopati Hjertekarsygdom og skjoldbruskkirtelKrop, Kost, Motion og Livskvalitet
AktueltDiverse

Subklinisk hypothyreoidisme

Trykt i blad nr. 3 - 2008
 
Subklinisk Hypothyroidism: Variation i thyroidea funktion
og diagnostisk udfald ved observation i et år
 
Phd-projekt fra Medicinsk Endokrinologisk afd. Aalborg Sygehus:
v. Læge Jesper Karmisholt
 
Baggrund
Subklinisk hypothyroidisme (SCH) er defineret som en tilstand hvor TSH i blodet er over den øvre reference grænse, medens T4 er indenfor reference området. Blodprøve forandringerne svarer til en let grad af nedsat thyroidea funktion. SCH er hyppigt forekommende og har i forskellige undersøgelser været forbundet med en række negative endepunkter. Det diskuteres imidlertid om tilstanden bør behandles eller ej, da det ikke entydigt er vist, at behandling er gavnlig. En dansk oversigts-artikel beskriver tilstanden SCH, konsekvenser heraf og hvorvidt der bør gives eltroxin eller ej (Ugeskrift for Læger (2006), 168;3113-16). Generelt er holdningen at SCH i mange tilfælde ikke skal behandles, og svarende hertil bliver mange patienter med SCH blot observeret. Der foreligger imidlertid kun sparsom viden om, hvordan thyroidea funktionen varierer hos patienter med ubehandlet SCH, og nytten af gentagne målinger af thyroidea funktionen og thyroidea auto-antistoffer er ikke afklaret. Dette er vigtigt at vide, når man skal fortolke resulta-terne ved gentagne målinger.
 
Formål
Vi ville vurdere, hvorvidt det var muligt på forhånd at identificere patienter med SCH, som ville få forværring af thyroidea funktionen over det følgende år. Herudover undersøgte vi værdien af at gentage de undersøgelser der ofte bruges ved kontrol af patienter med SCH. Endelig ønskede vi at undersøge, hvordan forskellige kontrol procedurer påvirker det diagnostiske udfald hos patienter med SCH.
 
Metode
I projektet indgik 21 patienter med ubehandlet SCH som blev henvist fra deres praktiserende læge. Disse patienter havde haft normal total T4 og TSH i intervallet 5-12 mU/l, målt to gange med tre måneders mellemrum. Patienterne blev efterfølgende undersøgt månedlig gennem et år, i alt 13 undersøgelser. Der blev målt TSH, frit T4, total T4, TBG (thyroxin-bindende globulin) og TPO-Ab (thyroideaperoxidase-antistof) i blodet samt udskillelse af jod i urinen og symptomer og tegn relateret til lavt stofskifte blev registreret.
 
Resultater
En af de 21 patienter havde et så markant fald i thyroidea funktion, at der blev startet hormonsubstitution.  Hos fire andre var der et vedvarende fald i thyroidea funktionen gennem året, medens thyroidea funktionen hos resten varierede, men uden systematiske ændringer. På baggrund af inklusions data var det ikke muligt at forudse hvilket patienter, der ville opleve en stigning i TSH over det næste år. Ændringer i TPO-Ab (markør for thyroidea autoimmunitet) var næsten parallelle med ændringer i TSH hos den enkelt patient. Hypothyroidisme relaterede symptomer og tegn varierede meget mellem patienterne, men hos den enkelte patient var der ingen sammenhæng mellem ændringer i symptomer og ændringer i TSH og T4. Ved anvendelse af forskellig T4 målemetoder, forskellige niveauer for nedre T4 reference grænse eller forskellige kontrol intervaller, ændredes det diagnostiske udfald af SCH betydeligt.
 
Konklusion
Subklinisk hypothyroidisme var ikke en permanent tilstand, men vi var ikke i stand til at forudse, hvilke patienter der ville opleve et fald i thyroidea funktionen over det næste år. Variation i thyroidea funktion syntes at foregå parallelt med ændringer i den autoimmune reaktion mod thyroidea idet der var parallel variation i TSH og TPO-Ab. Hypothyroidisme relaterede symptomer og tegn afspejler kun i ringe grad ændringer i thyroidea funktionen hos den enkelte patient. Gentagne målinger af symptomer og tegn bidrager således ikke med væsentlig information hos den enkelte patient. 

Thyroidea funktionen varierer hos raske såvel som hos patienter med subklinisk hypothyroidisme. Dette betyder, at dersom man biokemisk måler thyroidea hormoner, skal der være en hvis forskel mellem måleresultaterne, for at der reelt er sket en forskel. Vi har beregnet, at der skal være forskel på 40 % og 15 % for at ændringerne skal være klinisk relevante for henholdsvis TSH og frit T4 hos patienter med subklinisk hypothyroidisme. 

Overordnet har undersøgelsen bidraget med grundlæggende viden om tilstanden subklinisk hypothyroidisme, samt viden der er væsentlig når man regelmæssigt kontrollerer thyroidea funktionen hos disse patienter. Dette er vigtigt da subklinisk hypothyroidisme er hyppig, og en stor andel af patienterne får foretaget regelmæssig kontrol af thyroidea funktionen.
 
Forfatteren ønsker at takke Thyroidea Landsforeningen for værdifuld økonomisk bistand samt de deltagende patienter for deres pligttro og engagement i forhold til de mange undersøgelser.
 
Forsvaret er offentlig og finder sted den 26. maj 2008, kl 14.15 i Auditoriet i Forskningens Hus, Søndre Skovvej 15, 9000 Aalborg
 
Titel: Subclinical Hypothyroidism: Variation in thyroid function and diagnostic outcome during observation
 
Bedømmere: Peder Charles, Birthe Nygård, Ernst Nystrøm
Vejledere: Peter Laurberg, Stig Andersen