Print
Thyreoidea - Foreningen for stofskiftepatienter
facebook
ForsideForeningenFaktaMØDER
TILMELDING TIL INFORMATIONSMØDERINFORMATIONSMØDE, ROSKILDEINFORMATIONSMØDE, GRAVES' ØJENSYGDOM, RIGSHOSPITALETFILMOPTAGELSER FRA TEMADAG 2012OVERSIGT OVER AFHOLDTE INFORMATIONSMØDER I TLREFERATER 2010-2016
Referater 2016Referater 2015Referater 2014Referater 2013Referater 2012Referater 2011Referater 2010
REFERATER 2000-2009
Referater 2009Referater 2008Referater 2007Referater 2006Referater 2005Referater 2004Referater 2003Referater 2002Referater 2001Referater 2000
REFERATER 1997-1999
Artikler
Autoimmune SygdommeThyreoideaantistofferHøjt StofskifteLavt StofskifteBørn og StofskifteGraviditetKvinder og stofskifteKnuderJodBehandling med radioaktivt JodBlodprøver og medicinThyreoideacancerThyreoideakirurgiBiskjoldbruskkirtlerStofskifte og knoglerTAO, Thyreoidea Associeret Orbitopati Hjertekarsygdom og skjoldbruskkirtelKrop, Kost, Motion og Livskvalitet
AktueltDiverse

Kombinationsbehandling og naturligt thyreoideahormon

Trykt i blad 3 - 2012
 
Af: Birte Nygaard, overlæge Phd. og formand for Dansk Thyreoidea Selskab

 

 
Birte Nygaard
præsenterer de
nye europæiske
guidelines for
kombinations-behandling på
ETAs kongres
 
 
 
 
 
 
 
Foto:
Bente Julie Lasserre
 
I mit daglige virke som klinisk læge i et stort ambulatorium med patienter med stofskifte sygdom på Herlev sygehus, ser jeg mange patienter som har lavt stofskifte. De fleste oplever, efter stabilisering af stofskiftet med T4 (Eltroxin eller Euthyrox), at de bliver raske og kan genoptage deres vanlige liv. En mindre gruppe patienter oplever imidlertid, at de IKKE vender tilbage til det liv, de tidligere har haft og at de har nedsat livskvalitet. Af denne gruppe patienter bliver jeg ofte spurgt om præparater med det såkaldte ”naturlige” thyroideahormon, idet der skrives en del om dette på internettet for tiden.
 
Nedenstående er en opsamling af det hyppigste spørgsmål og svar på dette.
 
Hvad er ”naturligt” thyreoidea hormon?
Det, som på internettet anføres som ”naturligt” thyroideahormon, er tabletter lavet på ekstrakt fra skjoldbruskkirtler fra dyr.
 
Der er to forskellige måder hvorpå man kan fremstille tabletter med stofskiftehormon:
 
Man kan ekstrahere det fra dyre-kirtler – typisk fra grise. Man får således et udtræk af det T4 og T3 hormon grisen har produceret. Det var den måde man behandlede lavt stofskifte da man erkendte sammenhængen mellem sygdommen og årsagen i slutningen af 1800-tallet. Det gælder dog at forholdet mellem den producerede mængde T4 og T3 er forskellig i en skjoldbruskkirtel på mennesker og grise, således at grisepræparaterne indeholder unaturligt meget T3 sammenlignet med den mængde T3 som dannes hos mennesker.
 
Man kan fremstille hormonerne T4 og T3 syntetisk på et laboratorium – disse syntetiske fremstillede hormoner er identiske med de hormoner der findes i mennesket –
den eneste forskel er at de syntetiske er fremstillet i et laboratorium og ikke i et menneskes skjoldbruskkirtel.
 
Når man efterfølgende laver tabletter, hvad enten det er med det syntetisk fremstillede thyroidea-hormoner eller udtræk fra dyr anvendes bindestoffer og andre tilsætningsstoffer som bevirker at det endelige resultat er en tablet som ikke falder fra hinanden og som kan holde sig i en bestemt tidsperiode. Der er ingen forskel på de bindestoffer og tilsætningsstoffer der anvendes i de 2 produktioner.
 
Præparaterne med udtræk af hormoner fra skjoldbruskkirtler fra dyr vil således være ”naturlige” for den dyregruppe hvorfra hormonerne er udvundet, men sammensætningen er rent faktisk ikke naturlig for mennesker, idet mængden af T3 er for stor og der er risiko for overdosering med overbelastning af specielt hjerte, hjerne og knogler til følge.
 
Tager kroppen bedre imod hormon som stammer fra dyre kirtler end fra syntetisk fremstillet stofskifte hormon?

Nej! - idet de aktive hormoner i begge præparater er biokemisk ens og der anvendes samme type binde-stoffer, så der er ikke holdepunkter for at mennesket tager bedre imod stofskiftehormon fra dyr end det syntetisk fremstillede.
 
Er det korrekt at nogen får det bedre ved behandling med dyrehormon præparater end med
Eltroxin eller Euthyrox?


Ja! - det er korrekt at nogle patienter oplever en bedre livskvalitet ved behandling med dyrehormon end med Eltroxin eller Euthyrox.
 
Årsagen kan være følgende:
 
Mulig mangel på T3 i hjernen. Hos de fleste patienter vil en indtagelse af T4 (Eltroxin eller Euthyrox) bevirke, at der i kroppens væv sker en omdannelse af T4 til T3, således at de enkelte væv får den mængde T3 som der er behov for lokalt. Forskning tyder dog på at en lille gruppe patienter genetisk kan have mangler i de enzymer, som optager og omdanner T4 til T3 i hjernen, således at de ved behandling med T4 kommer til at mangle T3 i hjernen, med deraf følgende symptomer - typisk i form at træthed, tristhed og manglende energi. Der pågår fortsat forskning inden for dette område, men sagen er endnu ikke fuldt klarlagt, således at man ved en test kan afgøre om man har en sådan genetisk variation. Der har i en årrække på internationalt plan været den generelle holdning blandt læger at der ikke var effekt af at give kombinationsbehandling med T3. Imidlertid er der aktuelt atter pustet liv i denne diskussion bla. med baggrund af danske data og i juni 2012 er der udkommet Europæiske anbefalinger (udgående fra ETA – European Thyroid Association) mht. hvilke patienter som potentielt kan have gavn af T3 behandling og hvordan disse bør behandles. De Europæiske guidelines anbefaler dog IKKE at anvende dyrepræparaterne – se argumentation nedenfor, men anbefaler i stedet at man kombinerer T4 og T3 præparater således at man får en sammensætning som er naturlig for mennesker. Vi håber på sigt at der kommer kombinationstabletter som svarer til det der er naturligt for mennesker.
 
Overdosering: Hos en del patienter er der tale om overdosering – dvs. at stofskiftet er kunstigt for højt – hvilket ses ved et umåleligt serum niveau af TSH. Nogle føler sig godt tilpas og oplever i en periode at have mere energi og et forbigående vægttab – for derefter på sigt at måtte betale priser af den overbelastning af kroppens som det medfører at have højt stofskifte i en længere periode. Denne overbelastning betyder på sigt en øget risiko for hjertesygdom, knogleskørhed samt demens og er derfor, set fra et lægeligt synspunkt, ikke acceptabelt selv om patienten måske en periode føler sig godt tilpas med denne overdosering.
 
Hvorfor vil min læge ikke udskrive dyrehormonpræparater?
 
Der foreligger ingen videnskabelige undersøgelser, der viser at der er en gevinst ved at anvende dyrehormon præparater frem for de traditionelle thyreoideahormonpræparater.
Dyrehormonpræparaterne er ikke registrerede til almindelig udlevering i Danmark. Det er muligt at skaffe dem på særlige recepter via Glostrup apotek. Disse tabletter svarer til de udenlandske tabletter af typen Armour. Glostrup apotek får ekstrakt fra Holland som er tjekket for bakterier - bla Salmonella og laver produktion ca. 2 gange årligt. De angiver at indholdet af hormon er ret stabilt fra produktion til produktion men potentielt kan svinge op til 20 % fra den ene produktion til den anden.
Indholdet af T3 er langt højere i skjoldbruskkirtlen hos grise end hos mennesker og det høje T3 indhold giver risiko for overdosering.
 
Er det kommercielle interesser der afgør om lægen udskriver Eltroxin/Euthyrox eller præparater lavet på dyrekirtler?
Generelt er der mange kommercielle interesser inden for medicinalindustrien specielt i udvikling af ny medicin. Vedr. T4 præparater, er dette et såkaldt ”gammelt” præparat og der er ikke patenter eller lign. som har betydning for prisen på præparaterne, som i øvrigt hører til i den billige del af medicin sortimentet. De udenlandske firmaer som laver tabletter med dyre thyroidea hormoner er medicinal firmaer på lige fod med andre medicinalfirmaer. Der er således overordnet ikke nogen forskel på firmaer som laver syntetisk fremstillet stofskiftehormon og dem der laver tabletter af dyrestofskifte-hormon. Der er ingen danske læger som har kommerciel interesse i at anvende den ene type præparater frem for den anden.
 
Er det forsvarligt selv at styre behandlingen hvis man køber det på nettet?

NEJ!!
På hjemmesider både i udlandet og i Danmark kan man læse om, hvordan patienter selv på nettet eller lign. erhverver sig tabletter der indeholder dyre-stofskifte hormon og styrer behandlingen ud fra andre patienters erfaringer og symptomer. Det er således ikke acceptabelt med et serum TSH på 0 – medmindre det er som led i behandling for tidligere kræft i skjoldbruskkirtlen.
Fra lægelig side vil jeg bestemt fraråde dette i det man herved risikere en uhensigtsmæssig overdosering og man udløse hjerteproblemer som, også selv om man stopper med behandlingen, kan være persisterende (hjertebanken nævnes da også på disse sider som en bivirkning). Derudover ses en generelt overbelastning af kroppen som specielt rammer hukommelsen og kan give knogleskørhed.
 
Er dyrehormonpræparater at sidestille med doping?
 
Alle præparater som indeholder stofskiftehormon såvel Eltroxin, Euthyrox, T3 præparater og dyre-hormon præparater kan hvis de tages i overdosering sidestilles med doping og stofskifte hormoner kan rekvireres i nogen body-builderkredse på lige fod med væksthormon, testosteron og EPO.
Overdosering med stofskifte hormon kan anvendes til kunstigt at opnå et hurtigt vægttab (f.eks op til en bodybuilder konkurrence). Imidlertid er der ikke tale om blivende vægttab, idet de tabte kg komme på igen (og ofte mere til) når stofskiftet normaliseres.
Som ved anden doping føler nogle sig godt tilpas når stofskiftet er for højt men på sigt skal prisen efterfølgende betales som ved alt anden doping.
 
Opsummering
”Naturligt thyroidea hormon” er udtræk fra grise og er naturligt for grise og ikke for mennesker.
Der er betydeligt risiko for overdosering (doping) med risiko for blivende overbelastning af hjerte, hjerne og knogler, hvilket gør selvmedicinering farlig.

 

En mindre gruppe af patienter med lavt stofskifte kan potentielt have gavn af en kombinationsbehandling med T4 og T3 – der er udkommet Europæiske behandlings vejledning i juni måned i år.

 
2012 ETA Guidelines: The Use of L-T4 + L-T3 in the Treatment of Hypothyroidism
Wiersinga, W.M.; Duntas, L.; Fadeyev, V.; Nygaard, B.; Vanderpump, M.P.J.
Eur Thyroid J 2012;1:55-71
 
Læs også IRF vejledning som er udarbejdet af Overlæge Birte Nygaard