Print
Thyreoidea - Foreningen for stofskiftepatienter
facebook
ForsideForeningenFaktaMØDER
TILMELDING TIL INFORMATIONSMØDERINFORMATIONSMØDE, ROSKILDEINFORMATIONSMØDE, GRAVES' ØJENSYGDOM, RIGSHOSPITALETFILMOPTAGELSER FRA TEMADAG 2012OVERSIGT OVER AFHOLDTE INFORMATIONSMØDER I TLREFERATER 2010-2016
Referater 2016Referater 2015Referater 2014Referater 2013Referater 2012Referater 2011Referater 2010
REFERATER 2000-2009
Referater 2009Referater 2008Referater 2007Referater 2006Referater 2005Referater 2004Referater 2003Referater 2002Referater 2001Referater 2000
REFERATER 1997-1999
Artikler
Autoimmune SygdommeThyreoideaantistofferHøjt StofskifteLavt StofskifteBørn og StofskifteGraviditetKvinder og stofskifteKnuderJodBehandling med radioaktivt JodBlodprøver og medicinThyreoideacancerThyreoideakirurgiBiskjoldbruskkirtlerStofskifte og knoglerTAO, Thyreoidea Associeret Orbitopati Hjertekarsygdom og skjoldbruskkirtelKrop, Kost, Motion og Livskvalitet
AktueltDiverse

Kombination af T3 og T4 til behandling

Trykt i blad nr. 3 - 2007
 

Kombination af T3 og T4 til behandling af patienter med lavt stofskifte – resultater fra et forsknings projekt.


Birte Nygaard, overlæge PhD, medicinsk endokrinologisk afdeling Herlev hospital

 

Som kliniker oplever vi, at nogle patienter, som er behandlet med Eltroxin (T4) for lavt stofskifte, ikke føler at de har den samme livskvalitet som før de blev syge. De mangler energi og er trætte og triste med tendens til depression, på trods af at vi ved måling af blodprøver kan se, at stofskiftet er i den rette balance.

 

Hos personer med en normal skjoldbruskkirtel, danner denne to hormoner, nemlig T4 som udgør den største del og T3 som udgør en langt mindre del. T4 er et forhomon til T3, som er det aktive hormon. Når der i skjoldbruskkirtlen dannes T4, vil dette ved hjælp af et enzym omdannes til det aktive hormon T3 lokalt i kroppens forskellige væv. Dette enzym findes i forskellig koncentration i forskellige væv i kroppen. Undersøgelser på rotter har vist, at der i hjernen er lavt niveau af dette enzym, og teorien er at nogle patienter vil få nedsat livskvalitet og depressions tendens, hvis de ikke får tilført T3 direkte fra skjoldbruskkirtlen.

 

Vores formål med studiet var derfor i et videnskabeligt forsknings projekt at undersøge, om patienter med lavt stofskifte, havde bedre livskvalitet, når de i et blændet forsøg blev behandlet med en kombination af T4 og T3 frem for vanlig behandling med T4.

Det er kendt at man ved skift af behandling, til noget som både læge og patient har stor forventning til, ser en effekt uanset om det givne præparat virker eller ej – dette kaldes placeboeffekten. Det er derfor vigtigt at lave sådanne forsøg i et blændet design.

 

For at få en ensartet gruppe patienter, har vi undersøgt patienter, som havde haft lavt stofskifte med massivt forhøjet hypofyse hormon (s-TSH) samt forhøjede værdier af antistoffer (anti-TPO) ved diagnose og som i min 6 mdr. har fået en stabil dosis Eltroxin og har haft normalt stofskifte målt ved blodprøve (dvs normalt S- TSH). Hos disse patienter fjernede vi 50 mikrogram af den vanlige Eltroxin dosis og i stedet fik de blændet i 12 ugers tabletter, som enten indeholdt T3 eller 50 mikrogram Eltroxin, derefter fik de 12 ugers behandling med det modsatte. Således at hverken patienten eller de involverede læger vidste hvornår patienten fik hvilken behandling. Forud for undersøgelsen og efter de to behandlingsperioder skulle patienterne udfylde 3 spørgeskemaer som gav en vurdering af livskvalitet samt tendens til depression. Og slutteligt skulle de anføre hvilken periode de havde haft det bedst.

 

Lidt overraskende tog det næsten 4 år at få inkluderet de patienter som studiet krævede (i alt 59). Ca. 180 patienter blev spurgt, om de ville deltage, men kun en 1/3 ville deltage idet de resterende adspurgte patienter følte sig godt tilpas på Eltroxin behandlingen. Der blev evalueret på i alt 18 depressions og livskvalitets skalaer. Der sås en betydelig stigning i livskvalitet og fald i depressions tendens hos gruppen som helhed ved sammenligning af data før start og data efter såvel første som anden periode (som udslag af placeboeffekt). I 3 af 18 skalaer fandtes et signifikant forskel for gruppen som helhed ved sammenligning mellem den periode, hvor patienterne fik kombination mellem T4 og T3 og perioden hvor patienterne fik vanlig behandling med T4 til fordel for kombinationsbehandlingen. Da patienterne blev spurgt om hvilken periode de havde det bedst, svarede 50 %, at de havde det bedst i den periode hvor de fik kombinations behandling, 15 % den periode hvor de fik behandling med T4 alene og 35 % kunne ikke mærke forskel.

 

Samtidig med vores studier, er der lavet andre internationale studier der belyser den samme problematik, og der er for nyligt lavet en analyse, hvor man sammenholder disse i alt 11 studier. Denne analyse konkluderer, at der ikke er nogen effekt af at give kombinationsbehandlingen. Vores studie tyder på at der, hos en selekteret gruppe af patienter, er en mindre effekt. Grunden til at vi i vores studie finder en effekt er formentlig, at vi har en meget udvalgt gruppe patienter, hvor ca. halvdelen tilhører den gruppe patienter, der ikke føler at de har det så godt, som de skulle have det på Eltroxin alene.

 

Konklusionen af vores arbejde er, at en mindre gruppe af patienter, men bestemt ikke alle patienter som behandles med Eltroxin mod lavt stofskifte, har nedsat livskvalitet og en øget tendens til depression. Af denne gruppe vil en undergruppe have gavn af kombinationsbehandlingen. Desværre var der dog ikke tale om en mirakuløs effekt, men en akkurat målbar effekt på livskvalitets og depressions parametre.

 

Studiet er blevet til med støtte fra patientforeningen