Print
Thyreoidea - Foreningen for stofskiftepatienter
facebook
ForsideForeningenFaktaMØDER
TILMELDING TIL INFORMATIONSMØDERINFORMATIONSMØDE, ROSKILDEINFORMATIONSMØDE, GRAVES' ØJENSYGDOM, RIGSHOSPITALETFILMOPTAGELSER FRA TEMADAG 2012OVERSIGT OVER AFHOLDTE INFORMATIONSMØDER I TLREFERATER 2010-2016
Referater 2016Referater 2015Referater 2014Referater 2013Referater 2012Referater 2011Referater 2010
REFERATER 2000-2009
Referater 2009Referater 2008Referater 2007Referater 2006Referater 2005Referater 2004Referater 2003Referater 2002Referater 2001Referater 2000
REFERATER 1997-1999
Artikler
Autoimmune SygdommeThyreoideaantistofferHøjt StofskifteLavt StofskifteBørn og StofskifteGraviditetKvinder og stofskifteKnuderJodBehandling med radioaktivt JodBlodprøver og medicinThyreoideacancerThyreoideakirurgiBiskjoldbruskkirtlerStofskifte og knoglerTAO, Thyreoidea Associeret Orbitopati Hjertekarsygdom og skjoldbruskkirtelKrop, Kost, Motion og Livskvalitet
AktueltDiverse

Behandling af myxødem med T3 - Status

Trykt i blad nr. 2 - juni 2004

 
Af Birte Nygaard, overlæge PhD
Endokrinologisk afd. J, KAS Herlev.


For to år siden startede et multicenter studie i Danmark med det formål at undersøge om patienter med lavt stofskifte havde gavn af at få en kombinationsbehandling med Eltroxin (T4) og Liothyronin (T3), sammenlignet med den traditionelle behandling med Eltroxin alene. Thyreoidea Landsforeningen har bidraget med økonomisk støtte til at få afviklet dette studie. Vores studie er endnu ikke afsluttet, og det er derfor ikke muligt at give resultater fra dette, men denne artikel er ment som en status over, dels vores studie, dels en beskrivelse af 3 udenlandske studier som er publiceret i efteråret.

Baggrunden for studiet var følgende:
Skjoldbruskkirtlen danner to stofskifte hormoner, nemlig T4 og T3. T4 dannes kun i skjoldbruskkirtlen, mens T3 også dannes perifert i kroppen udfra T4. Den traditionelle behandling af lavt stofskifte er behandling med T4 (Eltroxin?), idet man ved denne behandling ser en normalisering af såvel T4 som T3, målt ved blodprøver. Nogle undersøgelser tyder imidlertid på, at ikke alle væv (f.eks hjernen) har den rette fordeling af T4 og T3, når der behandles med T4 alene. Patienter med lavt stofskifte har i højere grad end raske tendens til depression - også efter stofskiftet er normaliseret med behandling med T4.

Gennem de senere år har behandling med kombination at T4 og T3 vundet tiltagende popularitet i USA, argumenterne for at anvende behandlingen bygges på historier om enkeltpatienter. Der har også i danske været en stigende ønske om at anvende denne behandling. Der har imidlertid ikke tidligere været tilstrækkelige videnskabelig materiale til at vurdere, om behandlingen har effekt eller ej.

Vores hypotese er, at der hos raske dannes såvel T3 som T4 i thyreoidea og hjernen for at fungere optimalt behov har for T3. Den mængde T3, som dannes ved perifer deiodering af T4, når patienten behandles med T4 alene, er ikke sufficient til at opnå de ønskede værdier af T3 i hjernen. Dette medfører, at områder af hjernen, der er af betydning for psykisk velvære inklusiv tendens til depression, påvirkes.

Formålet med undersøgelsen er, i et blindet randomiseret overkrydningsforsøg, at vurdere, om patienterne får det bedre (vurderet ud fra spørgeskemaer om fysisk og psykisk velbefindende) med en kombination af begge hormorer kontra T4 alene.

I vores studie anvendes spørgeskemaer til beskrivelse af fysisk og psykisk velbefindende.

Patienter, som kan indgå i dette forsøg, skal tidl. have haft udtalt lavt stofskifte (dvs TSH>25) ved diagnose, tilstanden skal være på autoimmun basis (dvs have høje antistoffer (anti-TPO)), og patienten må ikke tidligere være opereret i skjoldbruskkirtlen eller have fået radioaktivt jod. Derudover skal stofskiftet have været stabilt og normalt i min. 6 mdr på Eltroxin behandling, inden man indgår i studiet.

Der bliver foretaget en lodtrækning til enten Eltroxin? (T4) eller Liothyronin (T3). Den vanlig dosis af Eltroxin? reduceres med 50 mikrogram, og denne tablet erstattes med projekt medicin som enten er T4 eller T3. Denne behandling vil stå på i 3 mdr., hvorefter den modsatte medicin gives. Hverken patient eller den behandlende læge vil vide, i hvilken rækkefølge medicin er givet, før undersøgelsen afsluttes.

Undersøgelsen indebærer inklusion af ca. 60 patienter (fulgt på 3 centre, Herlev, Frederiksberg og Esbjerg) behandlet med T4/T3 i 3 mdr. i et randomiseret design.

Status er aktuelt, at vi har fået inkluderet ca. halvdelen af de ønskede patienter. Vi havde initial troet, at vi kunne inkludere flere patienter hurtigere med årsagen til, at det går langsommere end forventet er primært, at vi har ret strikse inklusionskriterier.

Dvs.kun patienter med TSH >25 ved diagnose, positiv anti-TPO og stabilt stofskifte i min 6 mdr. på Eltroxin behandling. Dette er dog også vores styrke, idet vores studie kun indeholder de patienter, som slet ikke kan danne T3 selv og som samtidig har antistoffer og hermed tilhører den gruppe, som oftest har depressive tendenser.

Imens vi har arbejdet på vores studie, er der i efteråret publiceret 3 internationale studier.

Det første studie inderholder i 110 patienter i et dobbeltblindet randomiseret overkrydningsdesign, dvs. nogenlunde samme design som vores studie. Patienterne blev undersøgt med spørgeskemaer og forskellige kognitive tests samt blodprøver. I denne undersøgelse skiftede man 50 mikrogram T4 ud med blot 10 mikrogram T3, hvilket bevirkede, at man ved afslutningen af studiet kunne se, at de T3 behandlede patienter havde et lavere stofskifte end de T4 behandlede. T3 dosis var således lidt for lille. Denne store undersøgelse viste ingen forskel på velbefindende i de to grupper. Kritikken har været, dels den lave T3 dosis, dels at der ikke var redegjort for, hvorfor disse patienter havde lavt stofskifte, og graden af lavt stofskifte.

Det andet studie indeholdt 40 patienter, som havde autoimmun sygdom, dvs. at patienter, som tidligere var opererede eller havde fået radioaktivt jod, var ekskluderet. Samtidig skulle de have tendens til depression. Patienterne fik enten T4 eller en kombination af T4 og T3. Der blev ikke lavet overkrydsning - det var enten eller. Dosis blev titreret således, at stofskiftet var stabilt og ens, når de to grupper til sidst blev sammenlignet. Patienterne blev undersøgt med spørgeskemaer som blodprøver. Der var ingen forskel på de to grupper i dette forsøg. Patientantallet er rejst som kritikpunkt i denne undersøgelse. For at være sikker på at se en mindre forskel, skulle antallet nok have været større, eller man skulle have lavet forsøget som et overkrydsningsforsøg, således at alle patienter havde fået begge behandlinger.

Det tredje studie inkludere 46 patienter og designet er som studie nr. 2, dvs. 2 grupper, hvoraf den ene få T4 og den anden en kombination af T4 og T3. Der var i dette studie heller ikke nogen forskel i de på de to grupper. Kritikken i dette studie er som i studie nr. 1, at man ikke har karakteriseret gruppen af patienter særligt godt, og derfor ikke kender graden af lavt stofskifte, og om de evt. selv har en lille reservekapacitet som kan lave T3. Dette studie manglede som studie 2 en overkrydsning.

Samlet ville nogle måske mene, at nu er sagen om T3 færdig-debateret med disse tre internationale studier. Imidlertid føler vi, at disse studier har nogle mangler, som vi kan belyse bedre i vores studie og er derfor fortsat meget opsatte på hurtigst muligt at få gjort vores studie færdigt. Vi tror fortsat, at der er en gruppe patienter, som vi kan hjælpe med denne behandling

Skulle der være læsere med lavt stofskifte i KBH området, som opfylder vores inklusions kriterier, og har lyst til at deltage i undersøgelsen, er de derfor meget velkomne. Dette gøres nemmest ved, at du kontakter din egen læge og sammen med denne diskutere, om du kan opfylde inklusionskriterierne, og at denne derefter sender en henvisning med de rette data til undertegnede.

Det skal dog understreges, at vi på nuværende tidspunkt kun har mulighed for at behandle de patienter, som strikte opfylder inklusionskriterierne og ikke kan behandle andre, som skulle være interesserede i T3.