Print
Thyreoidea - Foreningen for stofskiftepatienter
facebook
ForsideForeningenFaktaMØDER
TILMELDING TIL INFORMATIONSMØDERINFORMATIONSMØDE, ROSKILDEINFORMATIONSMØDE, GRAVES' ØJENSYGDOM, RIGSHOSPITALETFILMOPTAGELSER FRA TEMADAG 2012OVERSIGT OVER AFHOLDTE INFORMATIONSMØDER I TLREFERATER 2010-2016
Referater 2016Referater 2015Referater 2014Referater 2013Referater 2012Referater 2011Referater 2010
REFERATER 2000-2009
Referater 2009Referater 2008Referater 2007Referater 2006Referater 2005Referater 2004Referater 2003Referater 2002Referater 2001Referater 2000
REFERATER 1997-1999
Artikler
Autoimmune SygdommeThyreoideaantistofferHøjt StofskifteLavt StofskifteBørn og StofskifteGraviditetKvinder og stofskifteKnuderJodBehandling med radioaktivt JodBlodprøver og medicinThyreoideacancerThyreoideakirurgiBiskjoldbruskkirtlerStofskifte og knoglerTAO, Thyreoidea Associeret Orbitopati Hjertekarsygdom og skjoldbruskkirtelKrop, Kost, Motion og Livskvalitet
AktueltDiverse

Thyreoidea sygdom og graviditet 2

Trykt i blad nr. 3 - 2014
 
Oplæg til læge Stine Linding Andersens artikel om Thyreoidea sygdom og graviditet
 
Endnu en gang er det spændende forskning Stine Linding Andersen her præsenterer for foreningens medlemmer – om end det er et meget alvorligt emne. Forskning, som hun også præsenterede på den internationale stofskiftekongres i Santiago for nylig.
 
Der er tale om registerbaseret forskning, og Stine har således ikke set en eneste patient. Hvorfor skal
vi som patienter overhovedet beskæftige os med forskning af den slags? Fordi den MÅSKE på sigt kan føre til en generel screening af gravide kvinder for stofskiftesygdom.
 
I forbindelse med første graviditetsbesøg hos lægen i dag screenes for diabetes, men ikke for stofskiftesygdom. En sådan screening koster for samfundet, og det er altid en cost-benefit
betragtning, om ”det kan betale sig”. Barske kendsgerninger, men vores sundhedssystem har ikke
ubegrænsede ressourcer, og derfor må de fordeles, hvor de gør mest gavn.
 
Hvis flere studier kan vise samme resultat som dette: at mors eventuelle uopdagede stofskiftesygdom kan have betydning for forekomsten af graviditetstab, så kunne en sådan generel screening måske blive indført.
 
Hvad skal vi som stofskiftepatienter gøre, indtil der måske kommer en sådan generel screening?
Hvis vi selv planlægger graviditet, så SKAL vi sørge for at være korrekt medicinerede inden undfangelsen. Her stræbes efter en TSH på maksimalt 2,5.
 
Hvis vi har døtre i den fødedygtige alder, så vil vi klart anbefale den kommende gravide at få taget en TSH-test for at sikre, at der ikke er en uopdaget stofskiftesygdom. For har mor eller far stofskifte-
problemer, så er der også øget risiko for at datteren (= den kommende gravide) har en stofskifte-sygdom.
 
Den kommende gravide skal endvidere huske at tage en vitaminpille med almindeligt jodindhold (150 mikrogram) dagligt, for jodindholdet er så vigtigt for barnets udvikling.
 
Bente Julie Lasserre, næstformand
 

 

Thyroidea sygdom og graviditet

Af læge og phd-studerende Stine Linding Andersen &
professor Peter Laurberg Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

 
Stine Linding Andersen præsenterede sin forskning på ETA kongressen i Santiago
 
Graviditetstab er en utilsigtet afbrydelse af graviditeten før fosteret er levendedygtigt, og 10-15 % af alle erkendte graviditeter ender i tab af graviditeten (i nogle tilfælde sker graviditetstabet før kvinden har erkendt, at hun er gravid). Det tidlige utilsigtede graviditetstab før graviditetsuge 22 betegnes i Danmark spontan abort, mens fødsel af et barn uden tegn på liv i eller efter graviditetsuge 22 betegnes som en dødfødsel. Den hyppigste årsag til graviditetstab er kromosomfejl og andre misdannelser hos fosteret, men også rygning, brug af medicin eller sygdom hos moderen kan være medvirkende.
Forstyrrelser i skjoldbruskkirtlens funktion kan enten dreje sig om for lavt stofskifte (hypothyroidisme) eller for højt stofskifte (hyperthyroidisme). Sygdommen kan være kendt inden kvinden bliver gravid eller opstå og blive opdaget under graviditeten. Thyroidea hormoner spiller en vigtig rolle for forløbet af en graviditet. Udover at have meget stor betydning for fosterets hjerneudvikling har thyroidea hormoner også betydning både for kvindens evne til at blive gravid og til at opretholde gravi-ditet. Tidligere studier har vist, at både kvinder med hyperthyroidisme og hypothyroidisme har en øget risiko for graviditetstab særligt hvis sygdommen er ubehandlet eller er utilstrækkeligt behandlet, men disse studier har været baseret på journalgennemgang af en udvalgt, relativt lille gruppe af gravide, og det er uvist om der kan påvises en sammenhæng i befolkningen. 
 
Vi anvendte data fra de danske nationale registre til at undersøge, om der i den danske befolkning er en øget forekomst af graviditetstab hos kvinder med thyroidea funktionsforstyrrelse. Vi fandt, at kvinder som var kendt med thyroidea sygdom (enten hyperthyroidisme eller hypothyroidisme) før de blev gra-vide eller fik konstateret thyroidea sygdom under graviditeten havde en øget risiko for at graviditeten endte med spontan abort. Hvordan kan denne sammenhæng forklares?
 
Forstyrrelser i skjoldbruskkirtlens funktion hos kvinder i den fødedygtige alder opstår oftest som led i en autoimmun sygdom, hvor kvindens eget immunsystem angriber skjoldbruskkirtlen. Forløbet af en thyroidea sygdom og behovet for medicin ændres under graviditet. Der er derfor vigtigt, at kvinder med kendt thyroidea sygdom nøje kontrolleres når de bliver gravide, så det løbende kan vurderes, om behandlingen skal justeres. Undersøgelser fra andre lande fx Sverige og England har vist, at behand-lingen af kvinder med thyroidea sygdom ikke altid er tilstrækkelig under graviditet. Således var der i disse undersøgelser en gruppe kvinder med kendt thyroidea sygdom, som ikke var tilstrækkeligt behandlet, når de var blevet gravide. Den øgede risiko for spontan abort hos kvinder med kendt thyroidea sygdom kan muligvis forklares ved, at kvinderne ikke var tilstrækkeligt behandlet i tidlig graviditet, hvilket førte til forstyrrelser i kvindens thyroidea funktion og påvirkede evnen til at opretholde graviditeten.
 
Vi har i en tidligere undersøgelse (beskrevet i Thyreoideabladet nr. 2, Juni 2014) fundet en øget risiko for medfødte misdannelser hos børn hvis mor havde været i behandling med medicin mod for højt stofskifte i tidlig graviditet (salgsnavn Thycapzol, Thiamazol, Neo-Mercazole, Propyl-thiouracil). Alvorlige misdannelser hos fosteret kan føre til graviditetstab. Vi undersøgte derfor en i supplerende analyse om det alene kunne være den medicinske behandling der forårsagede en øget risiko for spontan abort hos kvinder med kendt hyperthyroidisme, men det tydede resul-taterne ikke på.
 
Graviditetstab i eller efter graviditetsuge 22 er mindre hyppigt forekommende end spontan abort, men ikke desto mindre forbundet med stor bekymring og sorg hos det vordende forældrepar.
I vores undersøgelse fandt vi, at gravide der blev diagnosticeret med hyperthyroidisme eller hypothyro-idisme i årene efter graviditetens afslutning, og som ikke havde kendt thyroidea sygdom før eller under graviditeten havde en øget risiko for, at graviditeten var endt i dødfødsel. Hvordan kan den sammen-hæng nu forklares?
 
Symptomerne på thyroidea sygdom kan være uspecifikke og kan være til stede i en længere periode inden sygdommen diagnosticeres. Det er derfor en mulighed, at de kvinder som fik konstateret for højt eller for lavt stofskifte efter graviditeten og først kom i behandling for dette efter graviditeten, allerede havde forstyrrelser i skjoldbruskkirtlens funktion under graviditeten, som på daværende tidspunkt var ubehandlet og kunne påvirke fosteret og evnen til at opretholde graviditeten.
 
Thyroidea hormoner har stor betydning for forløbet af en graviditet og for fosterets hjerneudvikling.
Vores undersøgelse viser, at der er en øget forekomst af graviditetstab hos kvinder med thyroidea sygdom i den danske befolkning. Resultaterne understreger vigtigheden af, at kvinder med kendt thyroidea sygdom nøje kontrolleres og behandles, når de bliver gravide. Kvinder med thyroidea sygdom bør kontakte den behandlende læge, når de planlægger graviditet, og straks efter at de konstaterer, at de er gravide. På den måde kan lægen tage hensyn til graviditeten i behandlingen af kvindens thyroidea-sygdom. Hos gravide uden tidligere kendt thyroidea sygdom må undersøgelse af thyroideatal foretages på mindste mistanke om thyroidea funktionsforstyrrelse.