Print
Thyreoidea - Foreningen for stofskiftepatienter
facebook
ForsideForeningenFaktaMØDER
TILMELDING TIL INFORMATIONSMØDERINFORMATIONSMØDE, ROSKILDEINFORMATIONSMØDE, GRAVES' ØJENSYGDOM, RIGSHOSPITALETFILMOPTAGELSER FRA TEMADAG 2012OVERSIGT OVER AFHOLDTE INFORMATIONSMØDER I TLREFERATER 2010-2016
Referater 2016Referater 2015Referater 2014Referater 2013Referater 2012Referater 2011Referater 2010
REFERATER 2000-2009
Referater 2009Referater 2008Referater 2007Referater 2006Referater 2005Referater 2004Referater 2003Referater 2002Referater 2001Referater 2000
REFERATER 1997-1999
Artikler
Autoimmune SygdommeThyreoideaantistofferHøjt StofskifteLavt StofskifteBørn og StofskifteGraviditetKvinder og stofskifteKnuderJodBehandling med radioaktivt JodBlodprøver og medicinThyreoideacancerThyreoideakirurgiBiskjoldbruskkirtlerStofskifte og knoglerTAO, Thyreoidea Associeret Orbitopati Hjertekarsygdom og skjoldbruskkirtelKrop, Kost, Motion og Livskvalitet
AktueltDiverse

Information om medicin til behandling af højt eller lavt stofskifte

Trykt i blad nr. 4 - 2001
 

Overlæge Birthe Nygaard, Herlev

Midler der anvendes til højt stofskifte.

Hvad hedder medicinen:
 
 • Thycapzol indeholder stoffet tiamazol
 • Tiamazol indeholder stoffet tiamazol
 • Neo-mercazol indeholder stoffet carbimazol
 • Propyltiouracil (PTU) indeholder stoffet propyltiouracil
 
Hvordan laves medicinen, og hvordan virker den:
Stofferne tiamazol, carbimazol og propylthiouracil forekommer ikke naturligt i kroppen. Stofferne fremstilles kemisk og har en hæmmende virkning på dannelsen af stofskiftehormon. Idet der ofte er større eller mindre lagre af stofskiftehormon i skjoldbruskkirtlen, vil virkningen først gøre sig gældende i løbet af et par uger, når det lagrede stofskiftehormon er frigivet og opbrugt.

Ved Graves’ sygdom, som er en autoimmun sygdom, har midlerne også en effekt, der virker dæmpende på den autoimmune proces.

De aktuelt anvendte præparater har været anvendt i over 30 år.

Hvornår bruges hvilket stof:
Alle 4 præparater virker nogenlunde lige godt på højt stofskifte. Fra klinik til klinik er der lidt forskellig tradition for, hvilket stof der primært vælges til behandling. Thycapzol og Tiamazol er synonym præparater dvs. at de indeholder præcis det samme stof, og apoteket vil udleverer det præparat, der til enhver tid er billigst.

Neo-mercazol indeholder er stof, som i kroppen omdannes til tiamazol, som er det aktive stof.

PTU virker på samme måde som tiamizol, men har en helt anden grundopbygning, og kan derfor anvendes, hvis man udvikler allergi mod tiamazol og omvendt.

Hvornår anvendes de:
Anvendes til højt stofskifte
 • Ved Graves’ sygdom, hvor man ofte vil behandle 1-2 år og herefter forsøge at trappe ud af medicinen. Ved dette behandlingsregime vil 50-70% blive raske.
 • Ved knudestruma anvendes denne behandling initialt for at få stofskiftet sat ned. På lang sigt vil man derefter behandle med radioaktivt jod eller evt. operation. Såfremt der er ønske om at fortsætte med tabletbehandling, vil denne ofte blive livslang, idet det høje stofskifte altid kommer igen, når man stopper med medicinen.

Hvornår må de ikke anvendes:
Hvis man udvikler allergi for et af midlerne, må dette stof ikke anvendes fremover. Såfremt der er givet Thycapzol, Tiamazol eller Neomerczol kan PTU dog anvendes og omvendt. Udvikles allergi overfor begge stoftyper, må der i stedet behandles med radioaktivt jod eller operation.

Hvad er bivirkningerne:
Allergi i form af udslet og kløe er den hyppigste bivirkning og ses hos 5-10%. Derudover kan der ses ledgener (især lokaliseret til tommelfingeren) og påvirkning af leveren. En sjælden, men farlig, bivirkning er påvirkning af knoglemarven og hermed nedsat dannelse af hvide blodlegemer.

Bivirkninger kan udvikles længe efter start på medicinen. men kommer hyppigst inden for 3 uger efter start. Patienter, der er i behandling med disse stoffer, bør kontakte den behandlende læge, hvis der opstår: høj feber, udslet og kraftige halssmerter.

Kan de bruges til gravide, ammende og børn:
Gravide, ammende og børn bør altid følges af en speciallæge.

Ved graviditet og amning kan såvel tiamazol som PTU anvendes i tæt samarbejde med speciallægen. Ofte vælges PTU, idet dette stof har en mindre tilbøjelighed til at passere moderkagen.

Er der problemer med at kombinerer med anden medicin:
Ved indtagelse af præparater med stort indhold af jod (f.eks. tangpræpareter) kan dette nedsætte effekten af stofskiftemedicinen.

Ved indtagelse af blodfortyndende medicin kan der evt. være behov for justering af denne.

Skal man have "pillepas" når man rejser til udlandet.
Nej

Hvor mange piller skal man tage.
Typisk vil man ved diagnose give en dosis på 3-6 piller daglig (en tablet Thycapzol 5mg svarer til Neomercazol 5mg og PTU 100mg), derefter nedtrappes til ca. 1-3 tabletter dagligt som vedligeholdelses dosis. Det betyder ikke så meget, om en enkelt dosis glemmes - det vigtigste er, at man ikke flere dage i træk tager en mindre dosis end det planlagte.

Er der nogen alternativer:
Såfremt man ikke tåler, eller ikke ønsker antithyreoid medicin, kan der i stedet behandles med radioaktivt jod eller operation. Som regel tilstræbes det, at stofskiftet er normaliseret før disse behandlinger.

Ved radioaktivt jod sætter virkningen ind over nogle måneder, og det er derfor hensigtsmæssigt om muligt at kombinere denne behandling med tabletbehandling i en periode.

Ved operation er det ligeledes i relation til såvel bedøvelse som selve operationen mest hensigtsmæssigt, at stofskiftet er normaliseret forud for dette. I tilfælde af allergi overfor såvel tiamazol som PTU kan der dog blive tale om enten radioaktivt jod eller operation, selv om stofskiftet fortsat er højt.

Medicin til behandling af lavt stofskifte
Eltroxin

Hvornår anvendes det:
Ved tilstande med lavt stofskifte - dvs. tilstande hvor stofskiftehormonerne er lave målt ved en blodprøve. Denne tilstand kan ses ved :

 • Den autoimmune tilstand Hashimotos thyreoidit
 • Efter radioaktiv jod behandling
 • Efter operation af struma
 • Efter strålebehandling af halsen
 • Ved sygdomme i hypofysen
 • Forbigående efter endt graviditet (postpartum thyreoiditis)

Eltroxin kan også anvendes i visse tilfælde hos patienter med højt stofskifte. Her anvendes en kombination af antithyreoid medicin f.eks. tiamazol 20 mg dagligt (dette holder skjoldbruskkirtlens produktion helt i bund), dertil lægges eltroxin f.eks 0,1 mg, således at man kunstigt tilfører det nødvendige stofskiftehormon. Denne kombination anvendes rutinemæssigt i nogle klinikker, medens andre anvender denne behandling hos patienter, hvor der er problemer med at styre stofskiftet uden svingninger med tiamazol/PTU alene.

Eltroxin anvendes også i nogle tilfælde med en mindre diffus struma, mhp at reducere strumastørrrelsen.

Hvordan laves medicinen og hvordan virker den.
Eltroxin indeholder hormonet thyroxin (T4), det naturligt forekommende stofskiftehormon, som dannes i skjoldbruskkirtlen.

Tidligere anvendes ekstrakt fra skjoldbruskkirtlen fra dyr, men sidst i 60-erne blev det muligt kunstigt at fremstille hormonet. Da der er tale om det naturligt forekommende hormon, kan man ikke udvikle allergi overfor eltroxin.

Hvad er bivirkningerne:
Hjertebanken, hedeture, åndenød og rysten ses ved overdosering.

En dosering, der medfører at stofskiftet er normalt, vil ikke give bivirkninger, da der er tale om det naturligt forekommende stof.

Ved meget lavt stofskiftet skal doseringen dog øges langsomt, idet kroppen har vænnet sig til det lave stofskifte. Startdosering vil derfor ofte være betydelig lavere end den forventede vedligeholdelses dosering.

Kan det bruges til gravide, ammende og børn:
Ved graviditet hos kvinder behandlet med eltroxin for lavt stofskifte bør disse følges tæt (hver 4-6 uge) i graviditeten. Det er vigtigt for fosterets udvikling, at stofskiftet er normalt, idet selv et let nedsat stofskifte kan påvirke barnets mentale udvikling.

Ved brug af kombinationsbehandling med antithyreoid behandling og eltroxin bør denne i tilfælde af graviditet ændres til behandling med antithyreoid medicin alene, idet disse stoffer og eltroxin ikke i samme grad passerer moderkagen.

Eltroxin kan uden problemer anvendes til ammende - eltroxin udskilles ikke i mælken.

Børn med lavt stofskifte bør følges af specialister.

Er der problemer med at kombinerer med anden medicin:
Absorptionen af eltroxin kan hæmmes af visse kolesterolnedsættende præparater. Eltroxin kan øge effekten af blodfortyndende medicin.

Skal man have "pillepas" når man rejser til udlandet.
Nej

Hvor mange piller skal man tage.
Ved start på behandling vil dosis hos ældre, hjertesyge samt personer med meget lavt stofskifte være lille f.eks. 50mikrogram hver anden dag. Dosis øges over uger til mdr. og vedligeholdelsesdosis er typisk 75-150 mikrogram dagligt. Hos yngre og personer med kun let nedsat stofskifte kan man evt. starte direkte med vedligeholdelsesdosis. Eltroxin gives som regel én gang dagligt. Det er uden betydning hvilket tid på dagen det tages. Det er ikke så vigtigt, om en enkelt dosis glemmes, det vigtigste er, at medicinen ikke glemmes flere dage i træk.

Er der noget alternativ - behandling med T3?
Skjoldbruskkirtlen danner T4 (som er det samme som findes i Eltroxin) og T3. Perifert i kroppen omdannes T4 til T3, som er det aktive hormon. Da man i sin tid startede på at behandle lavt stofskifte, behandlede man med såvel T4 som T3. Efterfølgende har det vist sig, at man ved behandling med T4 alene kan normalisere stofskiftet målt ved blodprøver, og derfor anvendes der kun behandling med T4.

T3 er pga. ovenstående ikke registreret til anvendelse i Danmark. Det anvendes dog i visse centre efter bevilling fra sundhedsstyrelsen til patienter med manglende effekt af Eltroxin behandling. Nogle mener, at der især hos patienter med depressive symptomer er effekt af denne behandling.

Et nyligt studie på 30 patienter med lavt stofskiftet tydede på, at der var en generel bedring i velvære og cognitive funktioner (hukommelse, problemløsning osv) når behandling med Eltroxin blev kombineret med T3 behandling. Det har dog kun været muligt at vise denne effekt i dette ene studie på en mindre gruppe patienter.

Der er aktuelt i Danmark undersøgelser i gang for at belyse dette spørgsmål nærmere. Men på nuværende tidspunkt er der ikke sikre holdepunkter for at behandling med kombination af T4 og T3 (eller T3 alene) er bedre end behandling med T4 alene. Behandling med T3 må fortsat anset som værende forsøgsbehandling uden sikker dokumenteret effekt.