Print
Thyreoidea - Foreningen for stofskiftepatienter
facebook
ForsideForeningenFaktaMØDER
TILMELDING TIL INFORMATIONSMØDERINFORMATIONSMØDE, ROSKILDEINFORMATIONSMØDE, GRAVES' ØJENSYGDOM, RIGSHOSPITALETFILMOPTAGELSER FRA TEMADAG 2012OVERSIGT OVER AFHOLDTE INFORMATIONSMØDER I TLREFERATER 2010-2016
Referater 2016Referater 2015Referater 2014Referater 2013Referater 2012Referater 2011Referater 2010
REFERATER 2000-2009
Referater 2009Referater 2008Referater 2007Referater 2006Referater 2005Referater 2004Referater 2003Referater 2002Referater 2001Referater 2000
REFERATER 1997-1999
Artikler
Autoimmune SygdommeThyreoideaantistofferHøjt StofskifteLavt StofskifteBørn og StofskifteGraviditetKvinder og stofskifteKnuderJodBehandling med radioaktivt JodBlodprøver og medicinThyreoideacancerThyreoideakirurgiBiskjoldbruskkirtlerStofskifte og knoglerTAO, Thyreoidea Associeret Orbitopati Hjertekarsygdom og skjoldbruskkirtelKrop, Kost, Motion og Livskvalitet
AktueltDiverse

Hvornår på dagen skal stofskiftehormoner måles

Trykt i blad nr. 3 - 2014
 
Skal stofskiftehormoner måles morgen, middag eller aften?
 
Af: Jesper Scott Karmisholt, Læge, Ph.D Aalborg Universitets Hospital &
Stig Andersen, Overlæge, PhD Aalborg Universitets Hospital

 

Kroppen er indstillet forskelligt om dagen og om natten. En del af dette er relateret til forskelle i en ræk-ke hormoner mellem dag og nat. Det gælder også for stofskiftehormoner. Der er således døgnvariation for nogle af stofskiftehormonernes vedkommende. Den er ikke betydende for T4, og den beskedne døgn-variation for T3 er også uden praktisk betydning. Til gengæld er der markant variation i TSH over døgnet.

 
For TSH er der op til 100% forskel på højeste og laveste værdi over døgnet. Et klassisk dansk arbejde illustrerer dette (se figur 1). Værdien er lav om morgenen, med en mindre stigning i løbet af dagen, en mere markant stigning om aftenen og et fald igen sidst på natten. Det betyder i praksis, at TSH kan være 1,0mU/L om morgenen og 2,0mU/L sidst på aftenen som en del af normal variation.
 
Der er lavet mange undersøgelser af konsekvenserne af lavt stofskifte. De er alle baseret på måling af stofskiftehormoner, der er foretaget i dagtiden. Det betyder, at den viden, man har om TSH, lavt stofskifte og følgerne af det lave stofskifte, er baseret på undersøgelser, hvor TSH er målt om da-gen. Man bør derfor basere sin diagnostik og behandlingskontrol på måling af stofskiftehormoner fore-taget
i dagtiden.
 
Måling af stofskiftehormoner om dagen passer fint med, at T4 omsættes så langsomt, at der ikke kan forventes betydende forskel på værdien om dagen og om natten. T4 omsættes endvidere så langsomt, at der ikke er nogen effekt på TSH i timerne efter tabletterne er taget af patienter i substitutions- behandling, hvad enten man får sit T4 fra Eltroxin®, Euthyrox® eller andet. T3 (Liothyronin) omsættes imidlertid betydeligt hurtigere og vil kunne påvirke TSH i timerne efter, at tablet-terne er taget.
 
Så kort fortalt bør blodprøverne tages om dagen, i almindelig dagtid, hvor laboratoriet har åbent. Hvis man er i behandling med T4, kan prøverne tages uafhængigt af, hvornår man har taget tabletterne. Er man derimod i kombinationsbehandling med T3, bør blodprøven tages, mens man er medicinfastende, gerne fra midnat. På baggrund af den kendte døgnvariation i TSH kan blodprøverne med fordel tages omkring samme tidspunkt på dagen.
 
Hvad skal så måles?
Patienter i et forløb, hvor stofskiftehormoner måles flere gange, bør disse således tages omkring samme tidspunkt på dagen. Patienter, der får målt gentagne stofskiftetal, er typisk patienter, der følges og kontrolleres for kendt stofskiftesygdom. For disse patienter måles der ofte TSH, samt for nogle T4 og eventuelt T3. Disse stofskiftehormoner afklarer, om der er behov for justering af behandlingen. Man kan eventuelt nøjes med at måle TSH, da netop TSH reagerer kraftigt på mindre forskydninger i T4 og T3, og da de ændringer, der så er i T4 og T3, vil afspejles i større ændringer i TSH. TSH er således et følsomt og troværdigt mål for stofskifte status.
 
Hvornår skal TPO autoantistoffer så måles?
I Danmark er over 85 % af tilfældene af lavt stofskifte autoimmunt betinget. Langt hovedparten af disse patienter har TPO autoantistoffer, og måling af TPO autoantistoffer indgår i at stille diagnosen. Når diagnosen imidlertid er stillet, har det ikke nogen konsekvens at få målt TPO auto-antistoffer gentagne gange. Det er faktisk sådan, at hos patienter med subklinisk hypothyroidisme, er det vist, at TPO auto-antistof og TSH forløber parallelt (se figur 2). Det ville således være helt unødvendigt at lave gentagne TPO autoantistofmålinger som en del af den kliniske rutine, og det er da heller ikke anbefalet
i behandlingsvejledninger.
 


Figur 1:
 
X-aksen repræsenterer tid på døgnet, klokke-slæt. Y-aksen repræsenterer TSH niveauet relativt til median værdien gennem døgnet.
 
Circadian and 30 minutes variations in
serum TSH and thyroid hormones in
normal subjects.
 
Weeke J, Gundersen HJ.
Acta Endocrinol  1978
 
 
 
 
 


Figur 2: 
 
X-aksen repræsenterer tid, målingerne
er med en måneds mellemrum. Y-aksen
til venstre er for TSH (cirkler med heltrukken streg), y-aksen til højre er for TPO autoantistof-fer (trekanter og prikket linie) målt i U/L.
 
Serum TSH and serum thyroid peroxidase anti-body fluctuate in parallel and high urinary iodine excretion predicts subsequent thyroid failure in a 1-year study of patients with untreated sub-clinical hypothyroidism.
 
Karmisholt J, Laurberg P.
Eur J Endocrinol. 2008