Print
Thyreoidea - Foreningen for stofskiftepatienter
facebook
ForsideForeningenFaktaMØDER
TILMELDING TIL INFORMATIONSMØDERINFORMATIONSMØDE, ROSKILDEINFORMATIONSMØDE, GRAVES' ØJENSYGDOM, RIGSHOSPITALETFILMOPTAGELSER FRA TEMADAG 2012OVERSIGT OVER AFHOLDTE INFORMATIONSMØDER I TLREFERATER 2010-2016
Referater 2016Referater 2015Referater 2014Referater 2013Referater 2012Referater 2011Referater 2010
REFERATER 2000-2009
Referater 2009Referater 2008Referater 2007Referater 2006Referater 2005Referater 2004Referater 2003Referater 2002Referater 2001Referater 2000
REFERATER 1997-1999
Artikler
Autoimmune SygdommeThyreoideaantistofferHøjt StofskifteLavt StofskifteBørn og StofskifteGraviditetKvinder og stofskifteKnuderJodBehandling med radioaktivt JodBlodprøver og medicinThyreoideacancerThyreoideakirurgiBiskjoldbruskkirtlerStofskifte og knoglerTAO, Thyreoidea Associeret Orbitopati Hjertekarsygdom og skjoldbruskkirtelKrop, Kost, Motion og Livskvalitet
AktueltDiverse

Forbehandling med rhTSH

Trykt i blad nr. 1 - 2009
 

 ’Strumareduktion efter radioaktiv jodbehandling:
Effekten af forbehandling med rhTSH versus anti-thyreoid medicin (Thycapzol)’
 
Lokalitet: Endokrinologisk afdeling M, Odense Universitetshospital
Primær investigator: Steen Bonnema, overlæge, ph.d. Endokrinologisk afd. M Odense OUH
 
Baggrund for projektet
Struma (forstørret skjoldbruskkirtel) er meget hyppigt forekommende i Danmark, hovedsageligt fordi jodindholdet i kosten i en lang årrække har været for lav. Patienter med struma behandles i stor udstrækning med radioaktivt jod, hvorved strumaen kan formindskes med ca. 45%. Effekten af radioaktiv jodbehandling på strumareduktion er meget afhængig af en høj jodoptagelse i skjoldbruskkirtlen. Egne studier har tidligere vist, at jodoptagelsen kan stimuleres (ca. fordobles) ved forbehandling med rekombinant human TSH (rhTSH, syntetisk fremstillet hypofysehormon).
Imidlertid kan kroppens eget TSH øges ved at behandle med stof-skiftesænkende medicin (Thycapzol) i en kortere periode. Thycapzol har været benyttet i mange år rutinemæssigt til patienter med forhøjet stofskifte, og er langt billigere end rhTSH. Hvis Thycapzol benyttes i en beskeden dosis vil kroppens eget TSH stige uden væsentlige bivirkninger til følge. Et nyligt mindre pilotstudie har vist, at princippet med Thycapzol-forbehandling medfører en mindst lige så effektiv stigning i jodoptagelsen, sammenlignet med rhTSH givet som injektion. Teoretisk vil en længerevarende TSH forhøjelse (nogle uger) under Thycapzol-behandling være mere effektiv end en kort TSH forhøjelse opnået efter rhTSH injektion.

Formål og projekt-design
Der er aldrig foretaget en sammenlignende undersøgelse mellem rhTSH- og Thycapzol-stimuleret radiojodbehandling, hvor effektmålet er strumareduktion. I alt 50 patienter med struma inkluderes i undersøgelsen. Ved tilfældighedsprincip (lodtrækning) forbehandles 25 patienter med 0.1 mg rhTSH givet som én injektion 24 timer før radiojod-behandlingen. Andre 25 patienter forbehandles med Thycapzol indtil kroppens stofskifte er lettere nedsat (målt på en blodprøve) forud for radiojodbehandling. Alle patienter følges i ét år med regelmæssig volumenmåling af skjoldbruskkirtlen, kontrol af stofskiftet, samt patient-tilfredshed ved hjælp af et sygdoms-specifikt spørgeskema.
 

Undersøgelsen vil belyse:
 

1.  

Hvorvidt stimulation med 0.1 mg rhTSH eller forbehandling med Thycapzol medfører den højeste jodoptagelse hos patienter med struma.

2.

Hvorvidt stimulation med 0.1 mg rhTSH eller forbehandling med Thycapzol medfører den bedste strumareduktion efter radiojodbehandling.
3. Hvorvidt stimulation med 0.1 mg rhTSH eller forbehandling med Thycapzol medfører den højeste grad af patient-tilfredshed i forbindelse med radiojodbehandling for struma.
Undersøgelsen vil danne rammerne for et ph.d.forløb.
 
Perspektiv
Resultaterne af denne undersøgelse vil få stor betydning for den fremtidige behandling af patienter med struma. Det er allerede bevist, at rhTSH-stimulation forbedrer strumareduktion efter radiojodbehandling. Undersøgelsen vil kunne afklare, om der opnås et lige så godt eller måske et endnu bedre resultat såfremt der benyttes forbehandling med Thycapzol. En sådan behandling vil være langt billigere, og muligvis mere effektiv. I givet fald ville dette princip umiddelbart kunne implementeres i den daglige kliniske rutine.

 
Forskningsstøtte 2009
 
Overlæge Steen Bonnema, endokrinologisk afdeling på Odense Universitetshospital, har fået
40.000 kr. i støtte fra Thyreoidea Landsforeningen, foreningen for stofskiftepatienter i Danmark. Steen Bonnema, der er stærkt engageret i forskning i sygdomme i skjoldbruskkirtlen, er meget klinisk orienteret i sit arbejde, og hans forskning kommer derfor patienterne umiddelbart til gode.
 
Det forskningsprojekt, Steen Bonnema er i gang med i øjeblikket, er en del af et nyt større klinisk projekt med titlen "Strumareduktion efter radioaktiv jodbehandling: effekten af forbehandling med rhTSH (Recombinant human TSH) versus anti-thyreoid medicin". Formålet er at finde ud af, hvilken af to forskellige metoder, der mest effektivt understøtter radioaktiv jodbehandling af struma (forstørret skjoldbruskkirtel). Projektet er en opfølgning af andre kliniske studier, som Thyreoidea Landsforeningen tidligere har støttet økonomisk.

 
Forskningsstøtte 2008
 
Effekten af rhTSH på livskvalitet og strumareduktion ved anvendelse i kombination med radiojodbehandling for godartet knudestruma.
 
Phd-projekt fra Medicinsk Endokrinologisk afd. OUH v. Søren Fast, cand.med.
 
Godartet knudestruma er en hyppig sygdom. Livstidsrisikoen for at udvikle behandlingskrævende struma skønnes at være 10 % for kvinder og 2-3 % for mænd.  Behandlingsmulighederne er radiojod eller kirurgi. Ved forbehandling med Recombinant human TSH (rhTSH) øges skjoldbruskkirtlens jodop-tagelse med ca. 100 %. Denne effekt kan udnyttes til at opnå et bedre resultat af radiojodbehandlingen, i form af en større reduktion af strumaen. Formålet med nærværende undersøgelse er at klarlægge om anvendelsen af rhTSH i kombination med jodbehandling - forbedrer patienternes livskvalitet, både på kort og lang sigt.
 
Thyreoidea Landsforeningen støtter forskningsprojektet med 55.000 kroner, puljen fra Tips og Lotto