Print
Thyreoidea - Foreningen for stofskiftepatienter
facebook
ForsideForeningenFaktaMØDER
TILMELDING TIL INFORMATIONSMØDERINFORMATIONSMØDE, ROSKILDEINFORMATIONSMØDE, GRAVES' ØJENSYGDOM, RIGSHOSPITALETFILMOPTAGELSER FRA TEMADAG 2012OVERSIGT OVER AFHOLDTE INFORMATIONSMØDER I TLREFERATER 2010-2016
Referater 2016Referater 2015Referater 2014Referater 2013Referater 2012Referater 2011Referater 2010
REFERATER 2000-2009
Referater 2009Referater 2008Referater 2007Referater 2006Referater 2005Referater 2004Referater 2003Referater 2002Referater 2001Referater 2000
REFERATER 1997-1999
Artikler
Autoimmune SygdommeThyreoideaantistofferHøjt StofskifteLavt StofskifteBørn og StofskifteGraviditetKvinder og stofskifteKnuderJodBehandling med radioaktivt JodBlodprøver og medicinThyreoideacancerThyreoideakirurgiBiskjoldbruskkirtlerStofskifte og knoglerTAO, Thyreoidea Associeret Orbitopati Hjertekarsygdom og skjoldbruskkirtelKrop, Kost, Motion og Livskvalitet
AktueltDiverse

Øger graviditeter, p-piller og østrogenbehandling risikoen for at udvikle autoimmun thyroideasygdom på sigt ?

Trykt i blad nr. 1 - 2015
 
Af læge, Ph.d. Lena Bjergved Sigurd, Overlæge, Ph.d. Nils Knudsen, Endokrinologisk Afdeling, Bispebjerg Universitetshospital og Professor Peter Laurberg, Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.
 
Hvad er autoimmun thyroideasygdom og hvorfor er der kønsforskel i forekomsten?
Ved antistofbetinget thyroidea sygdom, såkaldt autoimmun thyroideasygdom, angriber kroppens eget immunsystem skjoldbruskkirtlen. Konsekvensen kan være både for højt stofskifte (Graves’ Disease) og for lavt stofskifte (kronisk autoimmune thyroiditis) afhængig af hvilke antistoffer der er i spil. Hvad der udløser disse sygdomsfremkaldende antistoffer er endnu ikke fuldt belyst, men det er med stor sandsynlighed en kombineret effekt af mange forskellige gener og miljømæssige faktorer. Der ses en øget forekomst af stofskiftesygdomme under og efter en graviditet. Desuden ses der en væsentlig højere forekomst af stofskiftesygdomme hos kvinder end hos mænd. Hormonelle og immunologiske forskelle mellem kønnene har været foreslået som forklaring denne forskellige sygdomsforekomst. Man kunne derfor forestille sig at de udtalte ændringer der sker i bl.a. det kvindelige kønshormon, østrogen under en graviditet, i forbindelse med overgangsalderens indtræden, ved brug af p-piller og hormonbehandling i forbindelse med overgangsalder kunne påvirke risikoen for at udvikle antistoffer mod skjoldbruskkirtlen og derved risikoen for autoimmun thyroideasygdom. Tidligere befolkningsundersøgelser har vist modstridende resultater. 
 
Værdifulde oplysninger fra en befolkningsundersøgelse i Danmark
Vi ønskede at undersøge om der var en sammenhæng mellem antallet af graviditeter, brug af p-piller, brug af hormonbehandling i forbindelse med overgangsalderen og risikoen for at udvikle antistoffer mod skjoldbruskkirtlen. Vi brugte data fra en befolkningsundersøgelse hvor 1,749 almindelige kvinder bosiddende i Aalborg og København blev undersøgt i 1997-98 igen 11 år senere. Ved hjælp af et spørgeskema registrerede bl.a. hvem der i forvejen havde stofskiftesygdom, hvilken medicin de tog og hvor mange gange de havde født. Alle deltagere fik ultralydsskannet deres skjoldbruskkirtel og taget stofskifteblodprøver herunder antistoffer mod skjoldbruskkirtlen og vi testede jodindtaget i urinen. Da vi undersøgte alle deltagere to gange var det muligt at undersøge hvem der udviklede antistoffer og ændringer i stofskiftefunktionen over tid.  Alle deltagere i undersøgelsen skrev under på at de ønskede at deltage i undersøgelsen og at oplysningerne måtte benyttes til forskningsbrug.
 
Har graviditeter, brug af p-piller og hormonterapi i forbindelse med overgangsalderen betydning?
Der var ingen øget risiko for udvikling af antistoffer mod skjoldbruskkirtlen hos kvinder der havde født et eller flere børn sammenlignet med kvinder der aldrig havde været gravide eller født. Brug af p-piller og status for menopause havde ingen betydning for risikoen for at udvikle antistoffer mod skjoldbruskkirtlen. Hormonbehandling i forbindelse med overgangsalderen ændrede heller ikke på risikoen for at udvikle antistoffer mod skjoldbruskkirtlen. Det er vigtigt at understrege at der var relativt få deltagere der havde fået eller fik hormonbehandling i forbindelse med overgangsalderen hvilket gør at man ikke kan udtale sig om der med sikkerhed er en effekt. Ved de indledende analyser så der faktisk ud til at være en beskyttende effekt af hormonbehandlingen, hvilket teoretisk set kunne passe. En undersøgelse af om hormonbehandling i forbindelse med overgangsalderen har en beskyttende effekt på udviklingen at antistoffer kunne altså være interessant i en større gruppe kvinder der blev fulgt over tid.
Vi konkluderer således at betydningen af antallet af graviditeter, brugen af p-piller og hormonterapi i forbindelse med overgangsalderen har en minimal, hvis overhovedet nogen betydning for udvikling af autoimmunitet i skjoldbruskkirtlen.