Print
Thyreoidea - Foreningen for stofskiftepatienter
facebook
ForsideForeningenFaktaMØDER
ErfaringsudvekslingsmøderMedlemskonference i Odense den 21. marts Generalforsamling i Odense den 21. martsArbejdsevne ved thyreoidea sygdomme den 21. martsOversigt over afholdte møder i TLFilm - Temadag 2012Referater 2010-2014
Referater 2014Referater 2013Referater 2012Referater 2011Referater 2010
Referater 2000-2009
Referater 2009Referater 2008Referater 2007Referater 2006Referater 2005Referater 2004Referater 2003Referater 2002Referater 2001Referater 2000
Referater 1997-1999
Artikler
Autoimmune SygdommeKvinder og stofskifteGraviditetBørn og StofskifteHøjt StofskifteLavt StofskifteJodKnuderKrop, Kost, Motion og LivskvalitetBlodprøver og medicinBehandling med radioaktivt JodThyreoideacancerThyreoideakirurgiThyreoideaantistofferBiskjoldbruskkirtler
AktueltDiverse

GODE RÅD OM STOFSKIFTET 

Skrevet  af stofskiftepatienter til stofskiftepatienter

Det Thyreoidea Stimulerende Hormon, forkortet kaldet TSH vil være forhøjet ved lavt stofskifte
og lavt ved forhøjet stofskifte og er markør for stofskiftet. TSH e
r den blodprøve lægen altid tager, når det skal fastslås, om en person har en stofskiftelidelse eller hvordan stofskiftet ligger.
 Blodprøver, som en læge altid bør tage ved mistanke om en stofskiftesygdom ud over TSH, er en antistof blodprøve og også gerne de øvrige.
 

Anti-stofprøven tages for at af- eller bekræfte om der er tale om en autoimmun stofskiftelidelse ved Graves/Basedow, Hashimotos Thyreoiditis eller Postpartum Thyroiditis.
  
Trab antistoffer ses ved Graves/Basedow
 
TPO antistoffer ses ved Hashimotos Thyreoiditis og Postpartum ThyreoiditisDu kan sammenligne dine blodprøvetal med nedenstående normalværdier:

(Tal fra et dansk laboratorium)

Thyreoidea Stimulerende Hormon: TSH normalområde 0,3 – 4,0 mU/l

 

Total T3 Trijodthyronin (TT3) normalområde: 1,1 – 2,6 nmol/l


Frit T3 Trijodthyronin (fT3) normalområde: 3,0 – 8,0 pmol/l (måles ikke så ofte)


Total T4 Thyroxin (TT4) normalområde: 60 – 140 nmol/l


Frit T4 Thyroxin (fT4) normalområde: 10,0 – 22,0 pmol/l

 

Desværre har vi ikke erfaring med kombinationsbehandling eller behandling med Thyroid,
men vi kan henvise til denne IRF vejledningkombinationsbehandling og naturligt thyreoideahormon
som er udarbejdet af Overlæge Birte Nygaard, Endokrinologisk Afdeling, Herlev Hospital
 
Nationale behandlingsvejledninger ved for lavt stofskifte udarbejdet af Dansk Endokrinologisk Selskab
 
Læs også: Hvad er en normal TSH-værdi? af overlæge Nils Knudsen

 
Lad dig ikke nøje med at blodprøve-tallene ser fine ud

 • Sæt dig ind i stofskiftets mekanisme/betydning for kroppen.
   
 • Sørg altid for at få et kopi af blodprøverne - få lægen til at forklare hvad de viser og hvorfor.
   
 • Følg med i udviklingen af dine blodprøvetal. Få et laboratorie-udskrift hos lægen eller måske
  ligger de i laboratoriesvar i din e-journal på www.sundhed.dk.
   
 • Der skal være balance imellem dine blodprøver, tabletdosering og velbefindende.

 • Pas på med over eller underdosering da dette kan forveksles med bivirkninger.

 • Får man for lav dosis Eltroxin eller Euthyrox (T4), så kan man ikke omdanne nok T3, som kroppen har brug for.

 • Omvendt, får man for høj dosis Eltroxin eller Euthyrox (T4), så kan man danne for meget T3, og dermed få mere end man har brug for, og man får symptomer på for højt stofskifte.

 • Ved regulering og finjustering, foretag da altid små dosisændringer ad gangen - eks. 12,5, 25 eller 50 mikrogram på ugebasis.
   
 • Tag helst medicinen 1/2 time før morgenmaden eller måske om aftenen inden sengetid,
  skylles ned med vand. Læs om ny forskning her.
    
 • Enkelte tåler ikke P-piller - kan hæmme medicinens virkning.
   
 • Tag aldrig anden medicin, kalk/kosttilskud, kaffe og mælkeprodukter samtidig, det kan
  hæmme medicinens virkning.

 • Læs også indlægssedlen grundigt på medicinhåndbogen http://www.apoteket.dk/
  og lægemiddelstyrelsen www.indlaegsseddel.dk
  

HUSK!

 

Euthyrox og Eltroxin (T4) er depotmedicin med en halveringstid på 7 dage.
 
Det er vigtigt at finde den helt rette medicin-dosis. 
 
Tag medicinen hver dag.
 
Det kræver tålmodighed da det kan tage meget lang tid at regulere et stofskifte.
 

Dosis regnes ud på ugebasis og varierer meget fra person til person.
 
Desværre kender vi ikke tallene, fra før vi bliver syge, det ville gøre reguleringen lettere.
 
Regn ikke med at lægen altid er ekspert.

 

Desværre har mange læger og fagpersoner - ja selv ens egen familie svært ved at sætte sig ind i
hvor slemt det er, eller kan være at have en stofskiftesygdom - man ved først, hvordan det er,
når man mærker det på egen krop.
 
Print Gode råd om stofskifte ud og medbring den til lægen.

Rigtig god bedring
 
 
 
PS.
Til dig som har det godt på din behandling, anbefaler vi at gøre, som du plejer.