Print
Thyreoidea - Foreningen for stofskiftepatienter
facebook
ForsideForeningenFaktaMØDER
TILMELDING TIL INFORMATIONSMØDERINFORMATIONSMØDE, ROSKILDEINFORMATIONSMØDE, GRAVES' ØJENSYGDOM, RIGSHOSPITALETFILMOPTAGELSER FRA TEMADAG 2012OVERSIGT OVER AFHOLDTE INFORMATIONSMØDER I TLREFERATER 2010-2016
Referater 2016Referater 2015Referater 2014Referater 2013Referater 2012Referater 2011Referater 2010
REFERATER 2000-2009
Referater 2009Referater 2008Referater 2007Referater 2006Referater 2005Referater 2004Referater 2003Referater 2002Referater 2001Referater 2000
REFERATER 1997-1999
Artikler
Autoimmune SygdommeThyreoideaantistofferHøjt StofskifteLavt StofskifteBørn og StofskifteGraviditetKvinder og stofskifteKnuderJodBehandling med radioaktivt JodBlodprøver og medicinThyreoideacancerThyreoideakirurgiBiskjoldbruskkirtlerStofskifte og knoglerTAO, Thyreoidea Associeret Orbitopati Hjertekarsygdom og skjoldbruskkirtelKrop, Kost, Motion og Livskvalitet
AktueltDiverse

Referat af møde med GlaxoSmithKline, GSK

onsdag den 19. august 2009

 
Deltagere:
 
Fra GSK:
Medicinsk direktør Ebbe Englev
Direktør, Corporate Affairs, Anne-Marie Levy Rasmussen
Head of Communications, Nicolai Bro Jöhncke
 
Fra Thyreoidea Landsforeningen:
Lis Larsen
Kirsten Mathiesen
Margrethe Skov
Bente Julie Lasserre
 
Referent:
Bente Julie Lasserre
 
Dagsorden:
1. Velkomst
2. Præsentation af de tilstedeværende
3. GSK gennemgår forløbet og handlinger
4. Thyreoidea Landsforeningen præsenterer sine erfaringer og holdninger
 
1. 
GSK bød velkommen.
 
2. 
Præsentation af hver af de 7 tilstedeværende, af GSK-korncernen samt en præsentation af Thyreoidea Landsforeningen (bilag udleveret til GSK)
 
3. 
Alle tre GSK-folk understregede at de og GSK var meget kede af situationen, og at de beklagede den dybt. De spurgte sig selv, hvad de kunne have gjort anderledes i forløbet, fordi denne situation ligger langt fra GSK’s værdier.
 
GSK-koncernen ønskede for adskillige år siden at komme af med laktose som hjælpestof i Eltroxin, da laktosen gør, at tabletterne nedbrydes hurtigere. Et produkt uden laktose skulle derfor være mere stabilt. Ændringen skulle ske over hele verden, altså i alle lande, hvor Eltroxin markedsføres.
 
I Danmark ansøgte man om tilladelse til ændringen i 2003 hos Lægemiddelstyrelsen. Tilladelsen blev givet, da der var bioekvivalens mellem den nye Eltroxin og den gamle – de havde ens virkning, hvilket tilfredsstillende undersøgelser viste, og derfor blev tilladelsen givet.
 
Ny Eltroxin er løbende blevet indført i forskellige lande verden over, bla. Tyskland, Holland og New Zealand.
 
Selve introduktionen i Danmark blev ført ud i livet i henholdsvis oktober og december 2008. Den ændrede formulering ansås for at være en formsag ud fra de foreliggende undersøgelser, derfor udsendte GSK ingen information ved introduktionen.
 
I december og januar fik GSK henvendelser fra apoteker og enkelte patienter, og derfor skrev GSK i januar til apotekerne om den nye formulering.
 
GSK blev i perioden derefter kontaktet af Lægemiddelstyrelsen grundet rapporteringer om bivirkninger af den nye formulering.
 
I marts besluttede man at informere alle praktiserende læger og endokrinologer, denne orientering er referenten bekendt dateret 24.4.09. Herefter følges sagen tæt af GSK.
 
GSK Danmark kendte ikke til problemerne i New Zealand med bivirkninger efter den nye formulering, men det gjorde man i GSK-koncernen. Herfra valgte man IKKE at informere de lokale kontorer i lande, der skulle indføre den nye formulering, da der alene har været rapporteret om problemer i New Zealand og altså ikke i andre lande.
 
Globalt er Danmark et af de sidste lande, hvor den nye formulering indføres, og det er interessant, at der kun er rapporteret om problemer med bivirkninger i to lande.
 
Sagen har haft stor bevågenhed fra såvel Lægemiddelstyrelsen som Folketinget og sundhedsministriet. GSK har møde med Lægemiddelstyrelsen fredag den 21.8.09.
 
Der er i hele perioden siden introduktionen ført statistik over antallet af telefoniske henvendelser til GSK hotline.
 
Hvorfor kommer der disse bivirkninger? Hvis det alene var de nye bærestoffer (bl.a. talkum), så burde det være allergiske symptomer og ikke symptomer på enten for højt eller for lavt stofskifte, som det oftest er tilfældet.
 
GSK Danmark rejser sagen i GSK-koncernen, og opfordrer til en anden procedure for introduktion af ændrede eller nye lægemidler fremover i koncernen. I Danmark har man allerede nu indført ændrede procedurer.
 
4.
Thyreoidea Landsforeningen redegjorde for symptomer, som nogle patienter klager over i forbindelse med overgangen til ny Eltroxin (bilag med symptomerne udleveret).
 
Foreningen redegjorde derefter for sin oplevelse af sagsforløbet, hvor man var blevet mødt med en arrogant holdning på GSKs hotline, at det kunne der ikke ændres ved, og at man i øvrigt ikke kunne komme videre i systemet og tale med de relevante personer. Derfor har foreningen også brugt medierne til at få tilstrækkelig fokus på de problemer, som den ændrede formulering har medført for nogle patienter.
 
GSK er meget kede af, at de er blevet opfattet som arrogante, det var ikke meningen. Med dette møde vil kommunikationen fremover blive lettere, da vi ved, hvem vi skal kontakte.
 
Foreningen fremførte problemstillingen om den manglende delekærv. GSK forklarede, at det aldrig har været en delekærv, men en delelinie, da man ikke kunne garantere, at der var nøjagtig det samme indhold på begge sider af stregen. Det kan man stadig ikke, derfor er linien fjernet.
 
Foreningen udtalte ønske om flere forskellige styrker af Eltroxin, da ikke alle patienter kan tåle at tage en ændret dosis fra dag til dag. Det er ikke muligt for GSK pt.. og de ville hilse det velkommen, hvis der kom andre producenter på det danske marked, således at patienter, der ikke har det optimalt med Eltroxin, kan få et andet produkt.
 
Foreningen udleverede henholdsvis gammel emballage og ny emballage til de tre GSK-folk og bad dem åbne emballagen og kommentere forskellen. De kunne godt se, at den nye emballage er svær at åbne, og at den er meget svær at åbne, hvis man har svage hænder.
 
Foreningen opfordrede til, at man fremadrettet tager kontakt til relevante læger og patientforeninger ved nye/ændrede lægemidler, og det har GSK allerede besluttet at gøre.
 
Konklusioner
- GSK Danmark har allerede strammet op på informationsniveauet
 
- GSK Danmark rejser diskussionen i koncernen om information ved ændrede/nye produkter
 
- GSK Danmark beklager endnu en gang forløbet
 
- Thyreoidea Landsforeningen kontakter den internationale patientforening for at finde forklaringer på, at der kun er rapporteret om problemer fra New Zealand og Danmark
 
- GSK og Thyreoidea Landsforeningen holder kontakten og mødes igen i løbet af efteråret for at følge status på sagen – ved behov tidligere.  Vi kender nu hinanden og kan tage kontakt